Nyheter

Alecta Fastigheter förvärvar två fastigheter i Sundbyberg

Alecta Fastigheter fortsätter sin tillväxtresa genom förvärv av fastigheterna Eken 6 och Eken 14 i Sundbyberg. Förvärvet som innefattar högkvalitativa kontorsytor samt möjlighet till utveckling av byggrätter gör att Alecta Fastigheter tar ett större grepp i Sundbyberg. Alecta Fastigheter äger sedan tidigare den närliggande fastigheten Plåten 3 ”Signalfabriken”.

Eken 6 samt Eken 14, också kallade “Chokladfabriken” och ”Chokladkontoret”, ligger på Löfströms Allé 5 och 7 och uppfördes ursprungligen för att verka som Marabous fabrik och huvudkontor. Eken 6 erbjuder högkvalitativa kontor och mötesytor samt är miljöcertifierad enligt Breeam Very Good.

Eken 14 erbjuder fina kontors- och utbildningslokaler med direkt anslutning till Marabouparken. Fastigheten ska på sikt utvecklas och ligger inom planprogrammet för Sundbybergs nya stadskärna och har utvecklingsmöjligheter både inom befintliga byggnader och med tillkommande byggrätter.

– Vi ser stor potential i Sundbyberg som är en levande blandstad med positiv tillväxt, brett utbud av verksamheter och service samt goda kommunikationer med närhet till Stockholm city. Detta är en investering helt i linje med vår tillväxtstrategi och vi ser fram emot att bli en än mer aktiv part på platsen och bidra till den fortsatta utvecklingen av Sundbyberg, säger Jenny Lindholm chef investeringar på Alecta Fastigheter. 

Köpeskillingen baseras på ett underliggande fastighetsvärde om 2114 mkr och omfattar cirka 36 400 kvm uthyrningsbar area.

Säljare är Atrium Ljungberg AB.

Alecta Fastigheter tillträder fastigheterna under juni 2024.