Nyheter

Storsala förvärvar i centrala Tyresö

Storsala har förvärvat två fastigheter i centrala Tyresö. Fastigheterna ligger i Bollmora industriområde, i direkt anslutning till Tyresö centrum. De används för närvarande främst för verkstadsändamål. Storsala har ambitionen att delta i omvandlingen av området genom bostadsutveckling.

Tyresös översiktsplan har visionen om en stadsmässig bebyggelse med bostäder på denna plats. Tidigare ägare av fastigheterna har ansökt om planbesked för ny detaljplan för att möjliggöra bostäder. Redan nu pågår omfattande bostadsutveckling i området.

Volymuppskattningar visar att byggrättsvolymen skulle kunna uppgå till sammanlagt 27 000 kvadratmeter BTA på de båda fastigheterna. Det innebär att Storsala skulle kunna bygga mellan 300 och 400 bostäder på platsen. Detta blir i så fall Storsalas hittills största projekt och det första i Tyresö.

– Vi fortsätter att växa med projekt i attraktiva storstadsnära lägen. Dessa fastigheter ligger centralt i Tyresö, och det pågår redan mycket utveckling på platsen. Fördelarna med området är uppenbara: närheten till Tyresö centrum, en idrottsplats med en helt ny ishall och attraktiva grönområden runt knuten. Vi ser fram emot en långsiktig och givande dialog med Tyresö kommun och andra aktörer för att bidra till en fortsatt positiv utveckling av platsen, säger Orlando Villacrez, grundare och vd, Storsala.

Fokus riktas under den närmaste tiden mot att vara en aktiv förvaltare och se till att nuvarande hyresgäster får de bästa förutsättningarna för sina verksamheter på platsen. Fastigheterna säljs av Coeli, och Storsala tillträdde dessa den 30 maj.

– Vi är glada att fastigheterna förvärvas av en långsiktig bostadsutvecklare som på ett ansvarsfullt sätt kan ta planerna för platsen vidare, säger Jakob Petterson, vd, Coeli Real Estate.