Nyheter

Från landsbygd till urban innerstad – väderskyddet Natt & Dag smälter in och sticker ut

Stockholms stadsbild får ett unikt tillskott med det nya väderskyddet Natt & Dag. Mer än bara ett praktiskt skydd mot elementen, är Natt & Dag designat för att smälta in i omgivningarna samtidigt som det etablerar en egen identitet.

Landskapsarkitekt Karolina Halldin beskriver utmaningen:

– Vårt mål var att skapa ett väderskydd som fungerar lika väl i den urbana miljön som på landsbygd. Samtidigt ville vi att designen skulle spegla Stockholms karaktär. Som representant för Region Stockholms varumärke, både nationellt och internationellt, var det vår vision att väderskyddet inte bara skulle erbjuda skydd från väderleken utan även kommunicera en distinkt visuell identitet.

Karolina berättar hur projektgruppen arbetat för att Natt & Dag ska bli en naturlig del av det offentliga rummet:

– Som landskapsarkitekt i projektet har jag bidragit med tankar om hur Natt & Dag kan bli en del av ett holistiskt, funktionellt och attraktivt publikt rum. Väderskyddet behövde ha en avvägd skala, verka för gott mikroklimat, trygghet, tillgänglighet och med en tydlig identitet. I det sammanhanget ger ett grönt tak, som kanske är ett förväntat drag från landskapsarkitekten, inte den största utdelningen. Fokus var snarare att skapa en byggnad som i stadens olika kontexter kan ge helt olika rumsliga upplevelser. Ibland behöver väderskyddet fungera som en lågmäld ram och ibland ta lite mer plats som målpunkt.

Med tanke på det stora antalet, cirka 4000, befintliga väderskydd i regionen krävdes en design med bred anpassningsförmåga. Resultatet blev en kombination av praktiskt utförande och ambitiös design, avsedd att tjäna staden under många år framöver.

En central detalj är takets utformning. Silhuetten förenar inte bara själva modulenheten utan harmoniserar även med Stockholms karaktäristiska taklinjer, gröna naturområden och glittrande vatten.

Produktdesigner Joel Karlsson, som är uppdragsansvarig i projektet, ger en insikt i takets unika utformning:

– Titta noga, så kan du ana en lekfull blinkning till Stockholms stadsvapen i takets veckning.

Denna utformning skapar dessutom en välkomnande känsla av rum för resenärer i väntan på kollektivtrafiken.

– Det var viktigt för oss att väderskyddet skulle skapa en trygg och omhuldande miljö för resenärerna, fortsätter Karolina. Oavsett var i staden man befinner sig, ska Natt & Dag erbjuda en plats där man känner sig välkommen och skyddad.

Med Natt & Dag ges Region Stockholm ett nytt element i stadsbilden som inte bara erbjuder praktiskt skydd utan också berikar stadens visuella och funktionella landskap.

Se filmen från visningen av Natt & Dags prototyp på Hötorget i Stockholm.