Nyheter

KlaraBo tecknar markanvisningsavtal med Malmö stad

KlaraBo och OBOS har, i partnerskap, sedan tidigare erhållit och kommunicerat en markanvisning inom ramen för Mallbo-projektet. Nu har även ett markanvisningsavtal tecknats med Malmö stad avseende ett helt nytt kvarter öster om Malmömässan i stadsdelen Hyllie.

Avtalet grundar sig på drygt 300 lägenheter motsvarande över 23 000 kvm BTA och kombinerar bostads- och hyresrätter som varierar från ett till fyra rum. Infrastrukturen inom området kommer att etableras av Malmö Stad fram tills hösten 2025, samtidigt som projektering av projektet pågår. Därefter förväntas byggstart ske inom kort.

– Det känns oerhört positivt att få vara delaktig i Malmö stads ambition att fortsätta växa hållbart. Vi grundade KlaraBo med målet att erbjuda attraktiva hyresrätter med rimlig hyra och vår affärsmodell rimmar väl med de grundläggande beståndsdelar i detta nya kvarter, säger Andreas Morfiadakis, VD på KlaraBo.

KlaraBo samarbetar med en rad aktörer i partnerskap som syftar till att erbjuda ekonomiskt tillgängliga samt miljömässigt hållbara bostäder för en bred målgrupp inom ramen för Malmö Stads Mallbo-projekt.

Området ligger nära flera parkmiljöer med goda kollektivtrafiksförbindelser och utmärkta kontorslägen i och runt Malmömässan och Malmö Arena.

Foto: Thomas Arvidsson Björklund