Nyheter

Ny invigs Barsebäcksvägens nya gång- och cykelväg i Löddeköpinge

Tisdagen den 28 maj invigs den nya gång- och cykelvägen längs Barsebäcksvägen i Löddeköpinge. Sedan hösten 2023 har arbetet med att knyta ihop Barsebäcksvägen med Lödde centrum pågått. Nu är det dags för invigning.

Tanken med byggprojektet har varit att öka bykänslan genom att knyta ihop Barsebäcksvägen med Lödde Centrum på ett bättre sätt. Barsebäcksvägen har därför byggts om till en upphöjd bygata och fått en bredare gång- och cykelväg.

Dessutom har busshållplatserna vid Lödde Centrum moderniserats och en ny liten vistelseyta med ett vårdträd har anlagts vid Vikhögsvägen. Vårdträdsplatsen kommer förhoppningsvis att bli en lugn och grön oas för de boende i närområdet under lång tid framöver.

Kommunstyrelsens ordförande Annsofie Thuresson kommer tillsammans med tjänstemän från Kävlinge kommun att klippa bandet och inviga den nya cykelvägen.

De senaste åren har Kävlinge kommun arbetat intensivt med att förbättra möjligheterna för hållbart resande i kommunen, genom att anlägga fler gång- och cykelvägar samt bygga nya busshållplatser vid Köpingevägen och Landskronavägen i Löddeköpinge, men också i Lilla Harrie, Kävlinge och Barsebäck. Nu har också gång- och cykelvägen vid Barsebäcksvägen färdigställts.