Nyheter

Kulturvärden visualiseras i digital tvilling

Hur visar man på kulturvärden inom stadsplanering? Nu startar ett projekt som ska visualisera kulturvärden i en digital tvilling. Projektparter är Chalmers tillsammans med stadsbyggnadsförvaltningen och kulturförvaltningen i Göteborgs Stad.

Idag finns många digitala redskap och modeller för att mäta och visa olika typer av data, men ofta saknas uppgifter om kulturvärden när städer omvandlas. De effekter som konst, kultur och kreativa verksamheter kan ha på stadsutveckling är svåra att kommunicera på ett synligt och begripligt sätt. Kulturvärden har ofta låg prioritet inom stadsplanering och kommer in sent i planeringsprocessen.

Värdet av kulturverksamheter

Det nya projektet ska ta fram och pröva nya visualiseringskoncept för att synliggöra och integrera kulturvärden i stadsplaneringsprocesser – och länka dessa värden till digitala tvillingar. En digital tvilling är en digital representation av ett fysiskt system eller miljö.

Allt fler städer använder digitala tvillingar i sin stadsutveckling. Göteborg har också en tvilling, Virtuella Göteborg.

– Vi vill kommunicera värdet av kulturverksamheter för utveckling av stadsliv och områdesidentitet. Förväntningen är att visualiseringsverktyget vägleder i tidiga planeringsskeden och så småningom banar väg för en arbetsmetod som kan användas inom andra områden, säger Shraddha Kapri, skissarkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen, Göteborgs Stad.

Sann bild av staden i digital tvilling

Frågor som kommer att undersökas: Hur kan digital visualisering bidra till att kulturdata blir mer tillgängliga, integrerade och åskådliggjorda i stadsutvecklingsprocesser? Hur kan kvalitativa, ”osynliga” kulturvärden tolkas, visualiseras och pedagogiskt kommuniceras i digitala modeller?

– Detta är fantastiskt roligt! Staden växer och konst och kultur är en förutsättning för levande, offentliga miljöer. Kulturella mötesplatser och verksamheter, kulturmiljöer och konst bidrar i hög grad till stadens identitet – det måste vi ha med oss in i de virtuella rummen för att den digitala tvillingen av Göteborg ska bli en sann bild av staden, säger Barbara Ekström, utvecklingsledare på kulturförvaltningen, Göteborgs Stad.

Finansieras av Formas

Projektet pågår 2024–2027 och kopplar också till Digital Twin Cities Centre och Urban Futures. Projektet ligger inom det strategiska programmet Smart Built Environment: Digital samhällsbyggnad i praktiken, och drivs med finansiering från Formas, statligt forskningsråd för hållbar utveckling.