Nyheter

Innovation Destination Torslanda lanserar Näst Community

I februari 2024 introducerades Innovation Destination Torslanda, ett stadsutvecklingsprojekt och plats för öppen innovation – ett samarbete mellan Volvo Cars och Steptura. Idag togs ytterligare ett steg när bolagen samlade pionjärer från industrin, akademin och den offentliga sektorn för att nätverka och inspirera fler bolag till att vara en del av framtidens lösningar.

I samband med introduktionen av dess Community, lanserades även det nya namnet Näst.

– Vårt varumärke Näst symboliserar vårt engagemang i att ständigt utvecklas tillsammans med våra partners, talanger och samhället i stort. Utöver stadsutveckling och innovativa fastigheter satsar vi på samverkan över sektorer genom ett starkt community. Här skapas innovation genom att nästa samman människor i en trygg miljö präglad av öppenhet, framtidstro och innovationskraft. Näst – en symbol för nästa generations hållbara och innovativa lösningar med initialt fokus på framtidens material, energi, software och mobilitet, säger Lena Olander, Brand & Marketing Director, Vectura Fastigheter.

Under dagens utomhusevent, på Näst Amazonvägen 10 i Torslanda, ägde ett panelsamtal rum mellan representanter från näringsliv, akademi och offentlig sektor. I panelen satt bland annat Nils-Krister Persson, Head of Research and Innovation, Högskolan i Borås, Erik Severinsson, Chief Product & Strategy Officer, Volvo Cars, Janna Naser, CEO & Co-founder of Alga Insulation, och Hans Pehrson, Mission Director, Mission 0 House.

Paneldiskussionen modererades av Susanna Glenndahl Thorslund, Sustainable Innovation Strategist, och fokus låg på att inspirera varandra att arbeta gränsöverskridande för att driva den omställning vi behöver.

Gästerna fick också utforska stadsutvecklingsprojektets framsteg och inspireras genom en interaktiv utställning över innovationer där samskapande lett fram till nya lösningar. Utställare var Volvo Cars Mixed Reality Innovation, Smart Textiles, Furhat Robotics och TreeToTextile. Eventet berättade också mer om höstens Circular Matters Summit, där cirkularitet inom material kommer att utforskas.

-Vi ville introducera namnet Näst tillsammans med lanseringen av vårt community. Genom sektorsöverskridande samarbeten kan vi bidra till samhället och främja både innovation, medarbetarnöjdhet och affärsutveckling. Vår styrka ligger i att facilitera dessa samarbeten, och vi välkomnar nya partners att ansluta sig och bli en del av lösningen, säger Emelie Lättman, Community Manager på Näst Innovation Destination Torslanda.

Näst är en del av stadsutvecklingsprojektet i Torslanda som genomförs av Steptura, ett gemensamt bolag mellan Vectura Fastigheter och Next Step Group. Destinationen ingår i den första etappen av utveckling av en ny stadsdel med fokus på samverkansarbete över sektorer på en plats som präglas av lång erfarenhet inom teknisk innovation och design.

Den första etappen av områdets utveckling innebär modernisering och öppnande av den tidigare VHK-byggnaden på Amazonvägen 10, med start Q1-2024. Etapp två, med start Q3-2024, innebär att fastigheten byggs ut och utvecklas till ett så kallat samverkanshus öppet för fler hyresgäster och partners, med Volvo Cars som första hyresgäst. Här kommer Näst att erbjuda hospitality-funktioner tillsammans med spännande samverkansytor. Hela området planeras vidareutvecklas med 200 000 till 300 000 kvm.

Om Steptura

Den 15:e maj 2024 blev det offentligt att Vectura Fastigheter, som är helägt av Patricia Industries och Next Step Group, som ägs till hälften av Fastighets AB Balder, har bildat det nya gemensamma fastighetsbolaget Steptura. Bolagen samarbetar nu i fastighetsprojekten GoCo Health Innovation City och Näst. Det är dessa befintliga samarbetsprojekt som företaget kommer att fortsätta utveckla tillsammans. Det initiala fastighetsvärdet i bolaget är drygt 4 miljarder kronor.