Nyheter

Rosendals Trädgård bygger nytt och renoverar med återbruk och hållbarhet för alla årstider

Hållbart och cirkulärt byggande. I form av två nybyggnader samt renovering av ett och ett halvt växthus. Första bygg- och upprustningsetappen i Rosendals Trädgårds största satsning någonsin invigdes vid en frukostceremoni idag på tisdagen på Kungliga Djurgården i Stockholm.

– Den största betydelsen är att vi får möjlighet att driva vår verksamhet på vintern också, hela året om, i alla väder, säger vd Tin-Tin Jersild, Rosendals Trädgård.

De två nybyggnaderna på Rosendals Trädgård – med bland annat ett helt nytt kök – är av Jorden Arkitekter formade som de befintliga växthusen och uppförda av byggföretaget M3 Bygg.

Nybyggnaderna inrymmer även ett nytt serveringsrum samt bakomliggande ytor som kallskänk, disk och kylrum.

Nybyggnationer med granpanel från Djurgården och återbruk för stenläggning och grusgångar i anslutande utemiljö.

– All sten här utanför är tagen från vår deponi där vi lagrar överblivet stenmaterial. Det berg vi hittade sprängdes och skickades till stadens kross i Värtan och har sedan använts här, förklarar slottsfogde Magnus Andersson på byggherren Kungliga Djurgårdens förvaltning.

M3 Bygg har nu slutfört den första – av sammanlagt fem – nu invigda etappen av den pågående upprustningen av Rosendals Trädgård.

– Hela den här ytan med nybyggnation har varit utgrävd. Där har vi byggt en jättestor källare på nästan 200 kvadratmeter. Med en stor undercentral som ger värme och annat till hela verksamheten, berättar byggföretagets ansvarige platschef Jan Borg.

Återanvänt växthusglas

Ett helt växthus plus ett halvt har i en första etapp, med sina bevarade stålstommar och utbytt glas och trä, renoverats av Ryds Glas.

Närmare bestämt med deras egen utvecklade glasprodukt SKAVANK. Det vill säga återbrukat planglas, som annars hade gått till spill.

Under lång till har Ryds Glas lagt glas på hög som exempelvis precis matchat de glassektioner som behövts vid renoveringen av växthusen i Rosendals Trädgård.

Något som vd:n Tin-Tin Jersild prisade högt i sitt tal vid invigningen av nybyggnad och renovering på Rosendals Trädgård.

– Det som är häftigt med det här glaset är att Ryds, precis som vi, håller hållbarhetsfanan högt!

Paul Svensson, gastronomisk ledare och Jonas Bolling, mat- och dryckesansvarig Rosendals Trädgård i nya köket med utsikt till köksträdgården. Bild: Malin Mörner

Ny entré

Den andra etappen i projektet Rosendals Trädgård är redan igång.

– Det som nu händer är att vi bygger nya publika toaletter och personallokaler. Det är klart om ett år. Då öppnar vi också baksidan. Så att det så att säga blir två framsidor, säger byggherreföreträdaren Magnus Andersson på Kungliga Djurgårdens förvaltning

Här handlar det om att med en tillbyggnad omvandla trädgårdsanläggningens undanskymda containerplats på norra sidan till en attraktiv entré med café och en inbjudande innergård. Tidigare mest bara en baksida med kylcontainrar och en plats för uppsamling av diverse skrot.

– Fackhushallen, som vi kallar den. Är den gråvita byggnaden med putsad fasad som växthusen nu ansluter emot. Du kan säga att vi byggt den mot tre växthus. Vi kommer att göra iordning den här sidan så att det blir en caféyta på norra innergården, säger M3 Byggs platschef Jan Borg och pekar för Svensk Byggtidning mot de tre växthusens norra kortsida.

Fasad växthusen – nya köket samt Skavank (återbrukat planglas).

”Hållbar mat”

Stiftelsen Rosendals Trädgård på Djurgården i Stockholm sprider kunskap om biodynamisk odling och trädgårdskonst. Med hjälp av exempelvis kurser och trädgårdstjänster. Här går att boka olika event med middag och fest. Här arrangeras även konserter och här finns ett café, ett KRAV-certifierat kök och ett vedugnsbageri.

I den pågående framtidssatsningen ingår utveckling av ”potentialen i hållbar mat och cirkulära modeller.”

Rosendals Trädgård är efter Gröna Lund och Skansen en av de mest besökta publika attraktionerna på Kungliga Djurgården i Stockholm.

Paul Svensson, gastronomisk ledare, Tin-Tin Jersild, VD Rosendals Trädgård och Johnny Andersson, Jordens Arkitekter. Bild: Charlotte Westring.