Nyheter

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by

Nu byggs allaktivitetshallen i Vemdalen by. Vemdalsfjällens företagareförening har idag beviljats stöd från Region Jämtland Härjedalen, vilket var den sista pusselbiten för att kunna starta hallbygget. Detaljprojektering av byggnaden påbörjas omgående i samarbete med lokala företag och föreningar Vemdalen och Hede.

Allaktivitetshallen kommer därmed att öppnas senast under första halvan av 2026.

Bakgrund

Vemdalsfjällens företagareförening har under flera år aktivt drivit frågan om att bygga en allaktivitetshall med central placering i Vemdalen by, nära skola och i direkt anslutning till busstorg och kollektivtrafikförbindelser. Allaktivitetshallen utgör fas 2 i den utvecklingsplan för Vemdalen by som Vemdalsfjällens företagareförening driver tillsammans med Klyftberget Fastigheter AB i det gemensamma bolaget Klyftberget Centrum AB (KCAB).

Fas 1 har redan realiserats i enlighet med plan, vilket innebar uppförandet av kommersiella fastigheter för dagligvaruhandel, frisör, mäklare och idrottsklinik samt även uppförande av lägenheter och säsongsboenden intill den nya allaktivitetshallen.

Företagareföreningen har tidigare beviljats stöd från kommunens försäljning av det kommunala bolaget HTAB. Det nu beviljade regionala stödet utgör därmed den sista pusselbiten för att kunna dra i gång bygget av allaktivitetshallen. Resterande delar av hallen finansieras av företagareföreningens medlemsföretag Klyftberget Fastigheter AB.