Nyheter

Jättetak får nytt luftrenande tätskikt från Mataki

Just nu genomför Stendörren en stor takrenovering på fastigheten Nygård 2:14 i Upplands-Bro. Två byggnader med totalt 120 000 kvadratmeter takyta kläs med nytt tätskikt från Mataki som har luftrenande egenskaper. Arbetet ska vara klart till den 1 oktober 2024 då den nya hyresgästen Fortifikationsverket tar över lokalerna efter Coop.

Takrenoveringen påbörjades under våren 2023 och är indelad i tre etapper. Den första etappen omfattade en byggnad på 30 000 kvm och är färdigställd. Nu pågår arbete med etapp 2 och 3, det vill säga huvudbyggnaden på 90 000 kvm som ska vara klar innan den nya hyresgästen Fortifikationsverket får tillträde till lokalerna den 1 oktober 2024.

– Taket var i behov av en ordentlig renovering. Eftersom det låg flera lager gammalt tätskikt på taket kontrollerade vi att bärigheten på takkonstruktionen klarar ett nytt lager. Som tur var behövde vi inte riva bort den gamla takpappen, vilket har sparat mycket tid och innebär att det finns ett naturligt väderskydd under entreprenaden, säger Nicklas Rundqvist från Roslagens Plåtkonsult som ansvarar för teknisk rambeskrivning och slutbesiktning i projektet.

För närvarande arbetar 8–12 takmontörer från Årsta tak med att lägga nytt tätskikt. Taket på den stora byggnaden är ungefär lika stort som tolv fotbollsplaner och de enorma dimensionerna medför logistiska utmaningar:

– När du arbetar uppe på taket känns det nästan som att du befinner dig i en öken. Logistiken är jätteviktig i ett så här stort projekt, både av ekonomiska och arbetsmiljömässiga skäl. Till att börja med måste vi anpassa oss till den befintliga verksamheten på området med alla leveranser till och från Coops lager. Vi lägger många pallar tätskikt varje dag och vill helst slippa flytta på dem i onödan. Kranen som vi använder för att lyfta upp material täcker inte hela ytan så vi använder en fyrhjuling för transporter uppe på taket, säger Marcus Sundström, projektledare hos takentreprenören Årsta tak.

Tätskikt som förbättrar luftkvaliteten

Tätskiktslösningen är konstruerad utifrån kraven i AMA Hus och Tätskiktsgarantiers riktlinjer. Tätskiktet som används heter Mataki UnoTech FR Noxout. Det är belagt med titandioxid som tillsammans med solens UV-ljus reducerar mängden skadliga kväveoxider från avgaser i luften. UnoTech FR Noxout är ett 1-lags tätskiktssystem som skarvsvetsas i det aktuella projektet.

– Vi har specialbeställt längderna på takpappen för att inte behöva skära och skarva lika mycket på plats. Det minskar materialspillet och gör att arbetet går snabbare, säger Marcus Sundström.

– Vi är glada att bidra med kunskap och lösningar till ett så här viktigt projekt. Inte minst eftersom vårt tätskikt hjälper till att neutralisera utsläppen från trafiken i närområdet, säger Mikael Kemp, produktchef Mataki.

Behaglig inomhustemperatur och mindre kylbehov

En annan anledning till att fastighetsägaren valde det här tätskiktet är för att hålla nere temperaturen i lokalerna under sommarhalvåret. Mataki Noxout är nämligen ljusgrått, vilket minskar mängden solvärme som absorberas:

– En mörkgrå takyta absorberar ungefär 80 procent av solvärmen, en vit endast cirka 20 procent. Därför kan valet av tätskikt få betydande effekter i så här stora byggnader. Både arbetsmiljömässigt genom en behagligare inomhustemperatur och ekonomiskt eftersom kylbehovet minskar på sommaren, säger Nicklas Rundqvist.

Storleken på taket innebär även utmaningar kopplade till snösmältning och avvattning. Till exempel är ränndalarna 325 meter långa, sargutkastarna 1,5 meter breda och takbrunnarna har en rördiameter på 300 millimeter.

– Taket måste klara snölasterna på vintern men isoleringen får inte vara för tjock för då hindras snösmältningen. När det gäller avvattningssystemet har vi ökat kapaciteten rejält genom att sänka sargbräddavloppen så att de bräddar över tidigare vid regn, avslutar Nicklas Rundqvist.

Fakta

Fastighet: Nygård 2:14, Upplands-Bro
Takyta: Ca 120 000 kvadratmeter
Byggherre: Stendörren Fastigheter
Takkonsult: Roslagens plåtkonsult
Takentreprenör: Årsta tak
Tätskiktsleverantör: Mataki