Nyheter

Första spadtag för Fridhems förskola

Den 14 maj togs ett första symboliskt spadtag till en ny förskola på Fridhem i Ängelholms kommun. På plats för att sätta spaden i marken var representanter från Ängelholmslokaler, Ängelholms kommun, byggentreprenören PEAB samt barn och pedagog ifrån Junibackens förskola.

– Vi vill medverka till att skapa trygga och inspirerande platser för barn att frodas och trivas i. Att tidigt få uppföra en förskola i en ny stadsdel skapar goda förutsättningar för en bra samhällsutveckling. Därför är vi väldigt glada för att kunna sätta spaden i marken för Fridhems förskola här idag, säger Pernilla Nevsten, VD Ängelholmslokaler.

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att uppföra en förskola med plats för 120 barn. Fridhems förskola är ett steg i riktningen mot att bygga bort behovet av paviljonglösningar i fastighetsbeståndet. Fridhem är i sig en ny stadsdel som växer och som ligger fint med närhet till centrala Ängelholm men också med natur och trivsamma grönområde nära inpå knuten.

Förskolan kommer bli strax över 1550 kvm stor (lokalyta) och uppförs i två plan och i tre huskroppar som bindas samman med passager. Förskolan kommer ha tillagningskök och en kreativ och fantasieggande utemiljö om 4550 kvm (friyta). Finplaneringen av utemiljön pågår fortfarande då Ängelholmslokaler tillsammans med kommunen vill samordna utemiljöerna för att skapa så goda förutsättningar som möjligt för biologisk mångfald. Målsättningen är bland annat stora grönytor för spring i benen, stråk att cykla på och lekområde som uppmanar för kreativ lek eller en lugn miljö i närhet av förskolans nav (mittenskepp).

Förskolan är en så kallad konceptförskola från PEAB ritad av Liljewall Arkitekter och avropas via ADDA. Förskolan har en flexibilitet och passar väl in på tilltänkt markyta då den är projekterad som tre pusselbitar som kan anpassas efter förutsättningarna på platsen.

Detta är första gången som Ängelholmslokaler uppför en konceptförskola i enlighet med Addas ramavtal. Syftet är att korta ned ledtiderna för projektering och produktion. Efter avslutat projekt ska resultatet utvärderas baserat på aspekter så som tid, ekonomi samt verksamhetens synpunkter.

Under spadtaget deltog förutom Ängelholmslokalers nytillträdde styrelseordförande Sten Christiansson (M) även kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg (M) samt Olle Olsson, regionchef PEAB. För att hjälpa till fanns även fyra flitiga barn från Junibackens förskola med pedagog Annika Petersson.

På bilden: Barn från Junibackens förskola som hjälpte till under spadtaget, Juni, Agnes, Edith och Malik.

Foto: Caroline Benson