Nyheter

Ingka Centres söker bygglov för vidareutveckling av Kållered

Handelsplatsen i Kållered är idag mycket populär och huserar omkring 20 butiker som välkomnar besökare varje dag. För att attrahera ännu fler ansöker nu Ingka Centres om bygglov för en expansion av sin handelsplats i Kållered med 19 400 kvm.

Expansionen beräknas kosta över 800 miljoner kronor. Syftet är att fortsätta satsa på en vidareutveckling av handelsplatsen för att ytterligare stärka Kållered, Mölndal och Göteborgsregionen. Får Ingka Centres grönt ljus under våren beräknas de nya butikerna kunna öppna under fjärde kvartalet 2025.

– Mycket har hänt sedan IKEA öppnade här på 70-talet. Göteborgsregionen har vuxit och vi med. Vi ser stor potential i Kållered och vill stärka vårt utbud. Nu har vi chansen att skapa förutsättningar för en plats med ett ännu mer varierat och högkvalitativt erbjudande för alla, säger Lars Wild-Nordlund, Operations Manager Nordics på Ingka Centres.

Projektet har Ingka som markägare och förverkligas i etapper. Det nya IKEA-varuhuset utgjorde den första etappen och nu är det dags för nästa fas. Söder om det nya IKEA-varuhuset kompletteras i andra etappen med ytterligare handel i och med byggnationen av en handelsbyggnad med ett 10-tal butiker och även ett par snabbmatsrestauranger. I projektet är hållbarhet högt på agendan och den nya byggnaden kommer att certifieras enligt miljöcertifieringssystemet BREEAM.

– Vi har en långsiktig strategi som berikar Kållered, Mölndal och Göteborgsregionen. Vi jobbar med våra kollegor på IKEA och alla intressenter för att göra vår handelsplats ännu mer attraktiv, säger Anna Thelin, Project Development Leader på Ingka Centres. Redan nu för vi en dialog med möjliga hyresgäster och konstaterar att det finns ett stort intresse – det är vi glada för!

– Vi är väldigt positiva till de fortsatta investeringarna i Kållered. Vidareutvecklingen av handelsplatsen, som inleddes med öppningen av det nya IKEA-varuhuset, kommer att stärka upplevelsen för befintliga och nya besökare till området, säger Anna Bryngelsson, varuhuschef IKEA Kållered.

Med fokus på tillgänglighet Genom utformningen av platsen kommer butikerna att kopplas med gång- och cykelstråk till både Kållereds station och närliggande bostadsområden. Besökare som kommer till platsen med buss anländer bekvämt mitt i händelsernas centrum.

Väljer man bil så är hela handelsplatsens utbud enkelt inom räckhåll i direkt anslutning till motorvägen. Dessutom utökas antalet parkeringsplatser.

Inom handelsplatsen är det lätt att se var alla butiker ligger och man går väderskyddat mellan dem alla.

Gamla IKEA-varuhuset i storskaligt återbruksprojekt

Transformationen av platsen för gamla IKEA i Kållered är i full gång och en stor del av byggmaterialet från det gamla varuhuset kommer att få ett nytt liv på andra platser och i andra projekt.

Bland annat kommer drygt 3 000 kvm av håldäcket från IKEA i Kållered att återanvändas i bygget av 70 nya hyresrätter i Selma stad, i Kvarteret Återbruket i Backa.

– Vi har jobbat i tät dialog med vår entreprenör och vi är glada att se hur mycket som har kunnat komma till fortsatt användning. Vi tror inte många projekt i Sverige har lyckats återbruka i samma omfattning, säger Anna Thelin.

Om Ingka Centres
Ingka Centres är en del av Ingka Group (som också inkluderar IKEA Retail och Ingka Investments). Ingka Centres har mer än 50 års erfarenhet av köpcentrum och samarbetar idag med över 3 000 varumärken inom sin portfölj av 35 köpcentrum på 13 marknader. Företaget är värd för fler än 352 miljoner besökare varje år på sina IKEA-anslutna mötesplatser. Ingka Centres skapar sina mötesplatser i samarbete med såväl lokalsamhället som sina partners och hyresgäster för att säkerställa att de blir destinationer med emotionell betydelse som bidrar med värde och bygger social gemenskap.