Nyheter

Alecta Fastigheters nya satsning på Regeringsgatan – fickparker

Alecta Fastigheter som sköter förvaltning och utveckling av fastigheten Höjden på Regeringsgatan 103-107 i Stockholms city vill skapa en grönare och mer levande plats runt fastigheten. Nu har det blivit dags att göra små parker av parkeringsplatser på gatan som, förutom att få fler människor att stanna till på platsen, även ska få fler insekter att trivas.

Fickparkerna kommer finnas utanför fastigheten, både på den norra och södra delen av fastigheten och ersätter några av dagens parkeringsplatser. Parkerna är till för allmänheten och kommer att vara kvar på platsen fram till 30 september. I parkerna kommer det bland annat finnas bänkar, bord, fotbollsspel och planteringar.

– Alecta Fastigheter har ambitioner för området runt Regeringsgatan 103-107, men också för denna del av Stockholms city, som innebär att vi vill göra det till en levande plats, inte bara något som obemärkt passeras. Nu testar vi gatans potential för gröna sociala ytor utomhus så får vi till nästa vår/sommar se om vi gör samma sak eller vidareutvecklar det. Vi är väldigt glada över att trafikkontoret låter oss testa detta, säger Caroline Strömblad som arbetar som affärsutvecklare inom stadsutveckling på Alecta Fastigheter.

Satsningen är också förenlig med Alecta Fastigheters hållbarhetsambitioner inom klimatanpassning och biologisk mångfald, två områden som blir alltmer viktiga och affärskritiska för fastighetsbolag

– Vi bevittnar tyvärr redan konsekvenserna av klimatförändringarna i form av extremvärme och skyfall. Fickparker är intressant då de inte bara är ett trevligt inslag i staden utan kan ingå som en viktig beståndsdel i klimatanpassningen av fastigheter. Det ska bli intressant att utvärdera effekten av vårt arbete, på samma sätt som jag ser fram emot att se hur den grönska vi tillför kan öka den biologiska mångfalden på platsen, säger Nickie Excellie Kommunikation- och hållbarhetschef på Alecta Fastigheter.

Alecta Fastigheter har anlitat SWECO för att utforma fickparkerna. De beräknas stå klara under vecka 20-21.

Skisser framtagna av SWECO