Nyheter

Arkitekterna som skyddar Ukrainas identitet och kulturarv

Sveriges Arkitekter samarbetar med ukrainska kolleger kring landets återuppbyggnad efter kriget sedan våren 2022. Nu inleder man en fas med tolv konkreta projekt inom träbyggande, kulturarv och planering inom ramen för ett EU-program.

Målet är att skydda Ukrainas nationella identitet undan den förstörelse som uppstår vid Rysslands bombningar.

Den 14–15 maj sker starten genom en konferens i Stockholm.

– För två år sedan bad Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj svenska arkitekter om hjälp i ett tal i Sveriges riksdag. Sedan dess har vi haft samarbeten med Ukrainas arkitektorganisation för att stötta återuppbyggnaden efter kriget. Den 14 maj tar vi ytterligare ett steg, nu tillsammans med EU och programmet ”Reconstructing the culture of architecture in Ukraine”, säger förbundsdirektör Tobias Olsson.

EU-programmet drivs av tre ukrainska arkitektförbund och åtta förbund från övriga Europa, inom ACE, Architects Council of Europe. Projektteamen är blandade både i fråga om kompetenser och nationaliteter.

Ukrainas kulturarv är ett prioriterat mål för de ryska attackerna – i dagsläget har omkring tusen kulturarvsbyggnader bombats. Av dem är 350 totalförstörda. Ett viktigt mål för programmet är därför att öka kunnandet om hur man skyddar kulturmiljöer och därigenom definierar Ukrainas nationella identitet. Med kulturarvet som redskap kan projektdeltagarna skapa en hållbar återuppbyggnad som stärker den lokala demokratin.

– Programmet ger arkitekter i Sverige och övriga Europa chans att samarbeta direkt och konkret med ukrainska arkitekter, planerare, historiker, ekologer och sociologer. Vi får en fantastisk möjlighet att bidra med vår kunskap om kulturarvet som resurs för en socialt och ekologiskt hållbar återuppbyggnad och att introducera ett återbrukstänkande, säger Pehr Mikael Sällström, Sveriges Arkitekters Ukrainasamordnare.

Projekten behandlar kulturarv, träbyggande och fysisk planering. Några exempel är restaurering och utveckling av Potockis slottsbyggnader; utveckling av den historiska stadskärnan i Dnipro och bevarande av Ukrainas historiska träarkitektur.