Nyheter

Trästomme bidrar till halverad klimatpåverkan i Kvarteret Omställningen

Nu monteras trästommen i Framtiden Byggutvecklings första kvarter med halverad klimatpåverkan. Trästommen är en väsentlig del i det unika utvecklingsprojektet Kvarteret Omställningen längs Litteraturgatan i Selma stad. Trä i kombination med återbrukad fasad, energieffektiv produktion, korta transporter och kort montagetid blir en grundläggande förutsättning för att nå ett halverat klimatavtryck.

Nu monteras trästommen i Framtiden Byggutvecklings första kvarter med halverad klimatpåverkan. Projektet uppnår mer än en halvering av klimatpåverkan och levererar därmed på uppdraget från Göteborgs Stad där målet ligger på 50% reducering av koldioxidutsläppen.

 Jätteroligt att vi uppnår mer än en halvering av Göteborgs Stads klimatmål. Spännande att se hur snabbt och effektivt trästommarna kommer på plats nu, säger Mattias Ström, projektchef på Framtiden Byggutveckling.

Halveringen innebär att klimatpåverkan från material och byggprocess ligger på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Entreprenören Tm2 har ett fördjupat samarbete med Derome, som levererar trästommen.

– Trä har ett väldigt lågt klimatavtryck och binder dessutom in biogent kol under hela dess livstid, vilket ger oss möjlighet att vara med att bidra till sänkta koldioxidutsläpp, säger Amanda Larsson, hållbarhetsansvarig på Derome.

Tillverkningssätt, produktionsplats, transport- och montagetid i kombination med att virket är en lokal råvara från närliggande sågverk är viktiga komponenter för ett sänkt klimatavtryck.

 Trästommen, de prefabricerade planelementen är närproducerade i vår fabrik utanför Kungsbacka i en torr och skyddad produktionsmiljö. På byggplatsen monteras sexvåningshuset till tätt klimatskal på sju dagar vilket är en stor fördel för både kringliggande miljöer, byggnadens kvalitet och fortsatt färdigställande, säger Andrea Nyberg, projektledare på Derome.

Trästommen levereras i just-in-time leveranser med hög precision i planering, logistik och detaljplanerade moment.

– Vi har en fantastisk styrning, partners och leverantörer som gemensamt bidrar till ett mycket fint projekt. Ihop med alla aktörer skapar vi en stor förändring i rätt riktning. Vårt bidrag är halverat avtryck, kort byggtid och smarta val såsom trästomme från Derome, säger Magnus Rudén, VD på Tm2.

I kvarteret Omställningen får klimatpåverkan från material och byggprocess ligga på max 200 kg CO2e/ m2 BTA. Det innefattar A1-A5 byggdelar enligt lagen om klimatdeklaration plus invändiga ytskikt, rumskomplettering och installationer. Här blir även hyresgästernas kommande livsstil viktig.

Exempelvis delnings- och mobilitetstjänster, tvättlounge istället för enskilda tvättmaskiner i lägenheterna och en energieffektiv byggnad.

Inflyttning planeras till våren 2025 för de 63 hyresrätter, som Framtiden Byggutveckling bygger för Poseidon. Poseidon kommer äga och förvalta bostäderna. Båda bolagen ingår i Framtidenkoncernen.