Nyheter

Rikshems försäljning av samhällsfastigheter till Sigtuna kommun godkänd

Kommunfullmäktige i Sigtuna har den 25 april beslutat att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Fastigheterna rymmer idag LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende.

Affären mellan Rikshem och Sigtuna kommun kommunicerades i slutet av mars och var villkorad med beslut i Sigtuna kommunfullmäktige, vilket nu fattats.

Affären, som initierades av Sigtuna kommun, uppgår till 785 miljoner kronor och omfattar fjorton, huvudsakligen mindre, samhällsfastigheter om totalt 28 630 kvm uthyrningsbar area. Rikshem har även efter avyttringen kvar ett stort fastighetsbestånd i Sigtuna bestående av sju samhällsfastigheter om 33 217 kvm uthyrningsbar area samt flera bostadsfastigheter.

Sigtuna kommun tar över ägande och förvaltning av fastigheterna den 31 maj 2024.