Nyheter

Digitala lösningar kan effektivisera byggbranschen under krisen

I en tid av utmaningar och ett ekonomiskt läge som sätter press på byggbranschen både genom lägre efterfrågan och snäva resurser, kan möjligheten finnas i att se till nya metoder och utmana de traditionella processerna. 

Digitala verktyg som en väg ur krisen

Det rapporteras ständigt om den pågående krisen och behovet av lösningar för att möta den. Det skrivs om varsel och konkurser, samtidigt som vissa bolag lider av personalbrist. Byggbranschen har till viss del arbetat på samma sätt under en lång tid, och i ett sådant läge branschen står i nu kan nya metoder och arbetssätt vara lösningen.

Men byggbranschen är inte ensam om att ha potential att ändra sitt arbetssätt och se till nya möjligheter med en ökande andel av ny teknik och nya digitala tjänster.

– Jag har själv jobbat inom byggbranschen i 20 år och den utveckling vi har börjat se under de senare åren verkar bara vara början. Inte bara för vår bransch, säger Thomas Ribbert, VD på Swe-Teknik, ett bolag som har specialiserat sig på 3D-skanning. 

Genom att använda molntjänster, 3D-skanningsmetoder och andra digitala verktyg kan fastighetsägare och byggpersonal effektivisera och optimera sina processer.

– Tidigare krävdes både tid och personal för att utföra exakta och detaljerade ritningar och uppdateringar, fortsätter Thomas Ribbert.

Att använda sig av digitala lösningar kan istället bidra till att bolag som lider av personalbrist eller saknar tillräckliga resurser kan undvika tidskrävande och onödiga platsbesök och bli ännu mer effektiva i sina projekt.

Att ställa om till att jobba mer digitalt behöver inte bara vara ett sätt att överleva krisen, utan också ett sätt att skapa en mer hållbar och effektiv byggsektor i framtiden.

– Det är dags att omfamna innovativa lösningar och välkomna en digital omställning för att möta dessa utmaningar, konstaterar Thomas Ribbert på Swe-Teknik. 

Effektiva byggnationer, även i framtiden

Digitala lösningar är en nyckel för att undvika onödiga kostnader och resursslöseri. Genom att skapa korrekta ritningsunderlag från verkliga ytor med hjälp av avancerad 3D-skanningsteknik, kan byggföretag spara tid, pengar och resurser genom att ha en exakt digital representation av fastigheten från början.

– Efter en skanning har du alla underlag digitalt, då behöver inte människor fysiskt åka ut till byggplatsen och göra onödiga besök, utan allt kan hanteras via molnbaserade plattformar. Alla parter i projektet har en gemensam, samlad bild att arbeta efter, avslutar Thomas Ribbert.

Om Swe-Teknik:

Swe-Teknik är ett Stockholmsbaserat företag som utför 3D-skanning av fastigheter och andra ytor. Man har över 20 års erfarenhet inom byggbranschen och med utgångspunkt i verkliga ytor tar man fram korrekta ritningsunderlag med hjälp av en modern 3D-skanningsteknik. Specialiserade på att tillhandahålla innovativa lösningar för att säkra och effektivisera byggprocessen.

Swe-Teknik kan bland annat upprätta nya underlag, uppdatera eller sammanslå befintliga och identifiera installationer eller hinder i en fastighet. Swe-Teknik utför skanning på alltifrån privata fastigheter till sjukhus och köpcentrum.

https://www.swe-teknik.se