Nyheter

På NORDBYGG: Nödbostäder i trä från platta paket

Krig och naturkatastrofer, men också konjunktursvängningar driver innovation. När nyproduktionen av småhus gick ner sjösatte småhusfabrikerna i Småland ett pilotprojekt för produktion av nödbostäder i trä som enkelt monteras på plats. Genom nygammal teknik har man skapat en möjlig ny produkt från industriellt träbyggande.

Känd produktionsteknik används för att möta unika krav från nöd- och krisområden. En första testleverans har skickats till jordbävningsområdet i södra Turkiet med sex nödbostäder.

På Nordbygg visas den nödbostad om 16 m2 som i platta paket skickats till Turkiet.

Bostaden är utformad så att tre lokala personer enkelt kan montera den på max en arbetsdag med en instruktion och ett handverktyg.

Behovet av denna typ av lösning är stor i krig och konflikthärjade områden där bostäder förstörs eller internflyktingar behöver en semi-permanent bostad under en längre tid. Men lösningen kan också vara en tillfällig räddning vid naturkatastrofer såsom bränder, översvämningar, jordbävningar, jordskred och orkaner.

Nödbostaden ersätter framförallt tält.

Under ett föredrag tisdagen den 23 april kl. 15:00-15.20 på Nordbygg resonerar man kring om detta koncept skulle kunna bli en volymprodukt för helt nya kunder såsom FN, Nato, EU och MSB för att möta såväl internationella behov som eventuella kriser på hemmaplan.

Talare: Magnus Falk – RISEMichael Svensson– RörvikshusStefan Sjöblad – Vallsjöhus

I projektet ingår småhustillverkarna Rörvikshus, Vallsjöhus, Lättbalken, Willa Nordic och OBOS som stöttas av Sävjsö Näringsliv, Sveriges Träbyggnadskansli och TMF. Smart Housing Småland och RISE är initiativtagare.