Nyheter

GK levererar ventilation till Arvid Nordquists nya kafferosteri i Järfälla

GK Sverige har tecknat avtal för leverans av komplett ventilationssystem inklusive variabel luftvolym (VAV) till Arvid Nordquists nya kafferosteri. Projektet uppförs av RO-gruppen i samverkan med Sagax och omfattar tre separata byggnader; höglager, produktionsanläggning och kontorsutrymmen.

Arvid Nordquist, en välkänd aktör med anor från 1800-talet, har beslutat att ta sitt kafferosteri till nya höjder genom att bygga en modern och resurssnål anläggning i Järfälla kommun. Med fokus på att skapa en trevlig arbetsmiljö för både produktions- och kontorsanställda, strävar företaget efter att minska sin miljöpåverkan och vara en föregångare inom hållbarhet.

Den tekniska utmaningen att bygga en 24 meter hög rosthall i trä har inspirerat till innovativa lösningar inom träkonstruktioner. GK samarbetar med Lindinvent för leverans av behovsstyrd ventilation (VAV) för att möta de speciella tekniska kraven och säkerställa att kafferosteriet blir en unik och effektiv anläggning.

– RO-Gruppen är en stor och viktig aktör för region öst och det ska bli väldigt kul att visa vad GK går för så att vi får fortsatt förtroende i framtida projekt. Även projektet är ett viktigt projekt för Stockholm i dessa tider, säger Erik Johansson, områdeschef på GK.

Projektet beräknas vara färdigt under andra kvartalet 2025 med ett kontraktsvärde på 15 miljoner kronor.