Nyheter

Första spadtaget till ny förskola i Boliden är taget

Idag tog förskolebarn från Boliden det första spadtaget för sin nya förskola tillsammans med kommunalrådet Evelina Fahlesson och ordföranden i förskole- och grundskolnämnden Fredrik Stenberg. Förskolan planeras att stå klar hösten 2025.

Förskolan byggs utifrån ett behov av ytterligare förskoleplatser och att nuvarande modullösning som förskolan Graniten huserar i ska ersättas. I den nya förskolan kommer alla kommunala förskolor i Boliden att samlas under ett och samma tak.

– Det känns väldigt roligt att bygget av förskolan har startat och att barnen som går i förskola här i Boliden är delaktiga. Vi har sedan tidigare påbörjat det markförberedande arbetet men det här är det första officiella spadtaget. Bygget av ytterligare en hållbar och klimatssmart förskola i kommunen är en viktig del av vår samhällsutveckling, säger Tomas Nilsson, projektledare vid Skellefteå kommun.   

På plats fanns även Contractor som är upphandlad entreprenör och invånare från Boliden.

– Som kommunalråd gläds jag extra när vi kan ge förutsättningar för tillväxt i hela vår vidsträckta kommun i den samhällsomställning vi är mitt uppe i och att en ny klimatsmart förskola byggs för våra allra minsta medborgare i Boliden, säger Evelina Fahlesson. 

Bolidens förskola byggs i ett naturnära område och utformas för att ge barnen bättre förutsättningar för en god pedagogisk utveckling, genom bland annat varierade lärmiljöer både inomhus och utomhus. Det blir en generös utemiljö som uppmanar till aktiva lekar och utforskande tillsammans.

Projektet har ambitiösa hållbarhetsmål. Byggnadens stomme blir av trä och det vidtas åtgärder för att minska klimatpåverkan vid val av betong och andra material som används. Det blir sex stycken avdelningar som fördelas på två våningar. Förskolan beräknas inflyttningsklar under hösten 2025.