Nyheter

Castellum säljer bilhallar i Stockholm för 347 mkr

Castellum säljer fastigheten Visiret 2 i Smista, södra Stockholm, till Nordisk Renting. Försäljningspriset uppgår till 347 mkr före avdrag för uppskjuten skatt och omkostnader på cirka 13 mkr. Försäljningspriset bekräftar det bokförda värdet.

– Castellum är även efter denna försäljning en stor aktör i Smista med flera strategiskt belägna fastigheter längs med E4:an söder om Stockholm. Transaktionen skapar omsättning i portföljen och ger oss möjlighet att genomföra andra investeringar med god avkastning, säger Sven Stork, vd region Stockholm, Castellum AB.

Fastigheten Visiret 2 består av tre byggnader där DinBil, som är återförsäljare av Porsche och Audi, är största hyresgäst.

– Det är roligt att vi nu ser en ökad aktivitet på transaktionsmarknaden jämfört med den gångna hösten. Försäljningen möjliggör att vi nu kan investera vidare i våra befintliga fastigheter. Försäljningspriset bekräftar våra bokförda värden, säger Kristina Sawjani, Chief Investment Officer på Castellum AB.

Affären i korthet
Fastigheter: Visiret 2
Frånträdesdag: 18 april 2024
Genomsnittlig kontraktslängd: 5 år
Hyresvärde: 25 mkr
Sammanlagd uthyrningsbar area: 7 919 kvm (exklusive ett parkeringsgarage om ca 12 000 kvm)
Uthyrningsgrad: 100 %