Nyheter

Wihlborgs hyr ut 4 800 kvm på Ideon i Lund

Wihlborgs har tecknat avtal med två företag om totalt 3 800 kvm i Cube (Nya Vattentornet 4) på Mobilvägen i Lund. I grannfastigheten Bricks (Nya Vattentornet 3) flyttar en offentlig hyresgäst in på 1 000 kvm.

Det ena avtalet i Cube omfattar 3 000 kvm med tillträde i november 2024. Det andra avtalet rör en befintlig hyresgäst som flyttar inom Wihlborgs bestånd i Lund från 400 kvm till 800 kvm nyrenoverade lokaler efter sommaren. Båda avtalen omfattar fem år.

I Bricks flyttar en offentlig hyresgäst inom Wihlborgs bestånd, från 400 kvm i Malmö till drygt 1 000 kvm i Lund med planerad inflyttning i början av 2025. Avtalet omfattar sex år.

När Wihlborgs förvärvade fastigheterna Node, Bricks och Cube (Nya Vattentornet 2-4) på Mobilvägen under åren 2018-2019 var området tydligt präglat av mobilföretagens långvariga dominans med relativt stora vakanser och ett likartat utbud av lokaler.

Idag finns här en variation av större och mindre lokalytor, effektiva våningsplan och ett 50-tal bolag inom olika områden. Tidigare dominerande branscher som elektronik och IT har successivt kompletterats med bland annat elektrifiering, foodtech, medtech, stadsplanering och informations- och kommunikationsteknik.

Arbetet med fastigheterna har resulterat i en ökad efterfrågan i området som idag har en uthyrningsgrad över 90 procent.

– Det är roligt att se hur våra ambitioner om att skapa ett nytt, kompletterande produktutbud och miljöer för innovation, nätverkande och samarbete i området blivit till verklighet. De kluster vi bildar här skapar inte bara rum för idéer och tillväxt utan främjar även näringslivet i regionen och ökar attraktiviteten i området, som idag kommit att bli en naturlig del av Lund Innovation District och Ideon science park, säger Ulrika Hallengren, vd för Wihlborgs.