Nyheter

Upplands Väsby kommun skapar kommunhus i Optimusområdet

Upplands Väsby kommun samlokaliserar all sin administrativa personal till Anton Tamms väg 1 som ligger i historiska Optimusområdet i centrala Väsby. Kommunala bostadsbolaget Väsbyhem blir ägare till tre fastigheter, däribland Optimusfabriken.

Beslutet som togs vid måndagens fullmäktige berör cirka 600 kommunanställda och innebär ett förvärv av två stora kontorsfastigheter på Anton Tamms väg 1 och 3, på östra sidan om järnvägen och Väsbyån.

Dessutom förvärvar kommunen genom Väsbyhem den intilliggande anrika Optimusfabriken som var ett centrum för Väsbys framväxt under 1900-talet. Också delar av Optimusfabriken kan komma att inrymma kommunal administration. Fastigheterna ägs i dag av Alma Property Partner AB.

– Nu samlar vi en stor del av servicen till Väsbyborna på en och samma plats. En plats nära god kollektivtrafik och i området som en gång i tiden lade grunden till dagens Upplands Väsby. Optimusområdets läge är attraktivt för såväl Väsbybor som arbetspendlare och under de kommande åren kommer mängder av fina hyresrätter och bostadsrätter att växa fram i området, säger kommunstyrelsens ordförande Mathias Bohman (S).

Upplands Väsbys kommunala administration är i dag utlokaliserad till tre olika adresser: Pyramiden på Centralvägen 1, det blå höghuset på Dragonvägen 86 i Väsby centrum och delar av fastigheten på Anton Tamms väg 1. Planen är nu att helt överge Pyramiden och det blå huset i Väsby centrum. Flytten är planerad att ske inom några år.

– Att kunna samla kommunorganisationen i ett och samma hus kommer att hjälpa mig och mina medarbetare att förbättra vår gemensamma service till alla som bor och verkar i kommunen. Den Väsbybo som vill besöka oss får också ett och samma kommunhus som målpunkt, oavsett om det gäller bygglov eller skolskjuts. Samtidigt sänker vi på sikt våra kostnader för kontorslokaler, säger kommundirektör Derk de Beer.

Optimus var under stora delar av 1900-talet en drivande kraft bakom Väsbys utveckling och blev bland annat känd för sin tillverkning av gasol- och fotogenkök. Fastigheten, liksom kontorsbyggnaderna på Anton Tamms väg 1 och 3 används i dag av hyresgäster inom privat och offentlig verksamhet.

– De aktuella fastigheterna ligger i ett geografiskt område som står inför en spännande framtid. För oss är det viktigt att särskilt värna Optimus historiska byggnad. Vi kommer att göra nödvändiga anpassningar med respekt och hänsyn till Optimusfabrikens historia och viktiga betydelse för Väsbys utveckling, säger Väsbyhems VD Amra Barlov Lindqvist.