Nyheter

Nu görs Grönsakstorget om till ett sommartorg

Måndag 15 april tas parkeringsplatserna på Grönsakstorget bort och återkommer inte förrän i oktober. I stället börjar nu omvandlingen till ett inbjudande sommartorg i ett av innerstadens bästa lägen.

Förra sommaren bjöd Göteborgs Stad på en försmak på Grönsakstorget. Under några augustiveckor gjordes torget om till ett sommartorg i lite mindre skala, med bland annat sittplatser, växter, food trucks, utomhusbio. Men utan parkerade bilar.

– Förra sommaren testade vi, lyssnade in göteborgarna och tog med oss erfarenheterna för att i år satsa på ett mer utvecklat torg under hela sommarperioden, säger Louise Lendas, projektledare på Stadsmiljöförvaltningen.

Kommande sommar kommer Grönsakstorget att fyllas med träd, buskar, perenner och sommarblommor, för att bidra med färgprakt och upplevelser för alla sinnen. Växter som lockar insekter och skapar goda miljöer för djurlivet. Det blir också sittplatser, lek- och spelmöjligheter och plats för mat och dryck. Mellan maj och september blir det olika typer av musik- och kulturinslag.

Aktiviteterna börjar i maj

Aktiviteterna planeras börja i mitten av maj. Och i år samverkar ett antal aktörer för att skapa ett levande Grönsakstorg: Stadsmiljöförvaltningen, centrumorganisationen Innerstaden Göteborg, fastighetsägarna Wallenstam och Tobisson, Göteborg & Co samt flera verksamheter runt torget.

Att skapa sommartorget är ett uppdrag från före detta trafiknämnden, numera stadsmiljönämnden. Att Grönsakstorget återigen ska bli ett torg har dock länge varit en planeringsinriktning i Göteborgs stad. Grönsakstorget är också en av de platser som lyfts fram särskilt i Stadsmiljöplan inom Vallgraven. Planen visar på en möjlig utveckling för att nå målet om attraktiva stråk, platser och gator och en hållbar mobilitet.

– I sommar vill vi att göteborgarna ska få återupptäcka Grönsakstorget och se det med nya ögon. Det har länge varit en parkeringsplats, i framtiden kan det bli en inbjudande mötesplats i ett av innerstadens bästa lägen, fortsätter Louise Lendas på stadsmiljöförvaltningen.

Detta händer först

Inför att sommartorget ska byggas upp och möbleras passar stadsmiljöförvaltningen först på att göra en mindre upprustning. Den slitna och lappade asfalten ersätts med ny och staketen byts ut mot pollare. Därför tas alla parkeringsplatser på torget bort måndag 15 april.

Besökare som åker bil till stadskärnan hänvisas i stället till p-hus eller annan parkering i närområdet, till exempel i p-hus Pedagogen (vid Sahlgrensgatan innanför Vallgraven) eller på Heden.

Sommartorg ingår i Ta plats

Inom konceptet Ta Plats förvandlas varje år ett antal platser runt om i staden till tillfälliga små oaser. Då omfördelas ytan i gaturummet och möbleras efter behov och säsong. Syftet är skapa gåvänliga, grönskande, vilsamma och upplevelserika platser i staden – ställen där folk gärna vistas och umgås med varandra.