Nyheter

NCC renoverar 210 lägenheter i Herning

NCC har fått i uppdrag av det kommunala bolaget FællesBo att renovera 210 lägenheter i bostadsområdet Mindeparken i Herning, Danmark. Uppdraget är en totalentreprenad och ordervärdet uppgår till cirka 350 MSEK.

NCC:s uppdrag omfattar renovering och viss ombyggnad av sex bostadskvarter som byggdes 1956. I renoveringen ingår att byta ut alla tekniska installationer för att förbättra inomhusklimatet och få bort fukt- och köldproblem, renovera badrum, kök, ytskikt och golv. En tredjedel av bostäderna ska också byggas om och tillgänglighetsanpassas. NCC har även i uppdrag att rusta upp kvarterens gemensamma utomhusområden.

−Renoveringen av Mindeparken är en del av en större renoveringsplan där FællesBo ska renovera nästan 2 000 av våra bostäder under de närmaste åren framöver. Vi är glada och stolta över att vi kan genomföra dessa stora renoveringsprojekt, som kommer att ge många familjer bra och attraktiva hyreslägenheter nu och i framtiden, Peter Bøgebjerg Mortensen, vd FællesBo.

−Vårt goda samarbete med FællesBo växer nu med ytterligare ett projekt här i Herning. Vi arbetar även tillsammans i området Porshøj där vi just nu renoverar 441 lägenheter. Nyckeln i de här båda renoveringsprojekten är god planering och projektstyrning och att använda ett team med stor erfarenhet från att renovera allmännyttans bestånd, säger Catarina Molén-Runnäs, affärsområdeschef NCC Building Nordics.

Arbetet inleds i tredje kvartalet 2024 och förväntas färdigställt i slutet av 2027.

Uppdraget om cirka 350 MSEK orderregistreras i andra kvartalet 2024 i affärsområde NCC Building Nordics.