Nyheter

Pajala kommun lyfter bostadsbyggandet

Pajala kommun kommer tillsammans med Kaunis Iron och Pajalabostäder AB medverka på Business Arena Norr i Skellefteå. Målet är att stärka Pajalas position som en växande kommun och attrahera bostadsaktörer att bygga i kommunen.

Den 18 april samlas företag, kommuner, organisationer och andra intressenter på Business Arena Norr för en ökad affärsnytta, utbyte och kunskap inom fastighet, finans och samhällsbyggnad.

– Pajala är en kommun med stark tillväxt och den bilden vill vi stärka för att ännu fler ska bli intresserade av att satsa i kommunen. Som en del i det arbetet behöver vi synas och visa upp de förutsättningar och möjligheter som finns på olika arenor, exempelvis Business Arena i Skellefteå, säger Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala kommun.

Business Arena har kommit att bli Nordens ledande mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. I år väntas ca 700 personer delta på Business Arena Norr.

– Det här är ett viktigt forum som möjliggör för att knyta kontakter med potentiella investerare och fastighetsbolag. Vår förhoppning är att kunna bjuda upp intressenter till Pajala för att titta på våra olika områden, säger Fredrik Holmström, utvecklingschef.

Det är första året som Pajala kommun medverkar och det är en del av den satsning man gör tillsammans med Kaunis Iron för att lyfta bostadsbyggandet i kommunen.

– Bostäder är en högt prioriterad fråga för oss då det är en nyckel för att lösa kompetensförsörjningen, både i vår egen verksamhet men också för andra arbetsgivare i kommunen, fortsätter Ulrica Hammarström (S), kommunalråd i Pajala kommun.

Fokus på möten och samtal

Förutom att delta på möten med olika intressenter kommer Fredrik Holmström och Ulrica Hammarström medverka i olika panelsamtal varav ett med fokus på samhällsbygge i mindre format och ett om fastigheterna som definierar samhället.

– Det är glädjande att Business Arena väljer att lyfta fram utvecklingen i Pajala och vårt perspektiv i viktiga samhällsbyggnadsfrågor, avslutar Ulrica Hammarström.