Nyheter

KTH:s huvudbyggnad vinner Guldstolen 2023

Under Arkitekturgalan i Malmö igår utsågs KTH:s huvudbyggnad till vinnare av Sveriges Arkitekters pris för bästa inredning – Guldstolen. Inredningsarkitekt är White Arkitekter med Kungliga Tekniska Högskolan som beställare.

Huvudbyggnaden är en av KTH Campus symbolbyggnader. Det är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar. Lokalerna har genomgått en omfattande, men varsam, renovering för att möta verksamhetens förändrade behov – ett arbete som nu belönas med Sveriges mest prestigefyllda pris för inredningsarkitektur.

– Vi är otroligt stolta och glada över vinsten. Vi vill rikta ett stort tack till vår beställare, KTH, för förtroendet. Detta pris är resultatet av våra gemensamma ansträngningar och ett mycket gott samarbete. Det är väldigt fint att se vilka synergier och resultat som uppstår när samarbetet fungerar sömlöst och alla parter engagerar sig i en gemensam vision. Ett extra tack till Marika Strömberg, projektledare på KTH, som varit en viktig del i förverkligandet av visionen, säger Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White.

Målbilden har varit att tillföra en nutida årsring i samklang med byggnadens ursprungliga karaktär och att skapa attraktiva och välfungerande undervisningsmiljöer och mötesplatser. Varje beslut återspeglar ett engagemang för bestående kvalitet och långsiktig hållbarhet, vilket förstärker byggnadens värde, både för KTH och dess användare.

– Dåtid, nutid och framtid samexisterar i perfekt balans. Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer, säger Guldstolens jury i sin motivering.

Guldstolen har delats ut sedan 1992 av Sveriges Arkitekter. Priset går till en nyligen färdigställd interiör av hög konstnärlighet, innovativt värde och som är funktionell och välgestaltad.

Juryns motivering:

”Med över 100 år på nacken är tegelbyggnaden en av de äldsta på campusområdet och blev byggnadsminne redan 1935. Efter en lång rad ombyggnader har ett flertal interiöra årsringar tillkommit.

Nu är de öppna ytorna med olika studieplatser fyllda av studenter och en koncentrerad stämning råder. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer. Interiörernas gestaltning, tydlig men följsam, framhäver den ursprungliga byggnaden, kompletterar senare tillägg samt skapar en lugn och självsäker helhet.

Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Baskulörer som lugnar kompletteras med djupröda trästolar som representerar studenten, livet och rörelsen. Ny belysning har flätats in i byggnaden och skapar en behaglig atmosfär.
Snickeriernas materialitet och utformning med rundade avslut bidrar till den gedigna känslan och skickliga akustiska lösningar gör att många ytor kan nyttjas dubbelt. Tekniken är smart inbyggd, ibland gömd men alltid nära till hands.

Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik. För att nå de bästa lösningarna har de byggt provrum och testat i fullskala. Beställaren har även inredningsarkitektkompetensen inom sin organisation och det är i en viktig framgångsfaktor.

Dåtid, nutid och framtid samexisterar i perfekt balans. Byggnaden står nu rustad och redo att möta framtiden.”

Vinnarmotivering:

”Projektet visar den komplexitet som ett stort inredningsprojekt rymmer. Teamet har med största skicklighet analyserat och hanterat en mängd aspekter – befintlig byggnad, teknik, pedagogik, arbetsplatsfrågor, tillgänglighet och olika krav på individuella anpassningar. Genom ett gediget samarbete mellan inredningsarkitekten och beställaren samt med stor ömsesidig förståelse för problematiken har man nått målet att locka studenterna till campus. Nu är det fullsatt varje dag!”