Nyheter

Halmstads utbyggnadsplan vinner Planpriset

Halmstads helhetsgrepp på framtiden gillades av juryn. Kommunen vinner årets Planpris som delas ut av Sveriges Arkitekter. Radar arkitektur har stöttat kommunen i det strategiska hållbarhetsarbetet som omfattar sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska perspektiv.

Halmstads kommun har inte nöjt sig med en översiktsplan. Kommunen har lagt till en utbyggnadsplan som ska reglera genomförandet under de närmsta 25 åren.

I Framtidsplan 2050 har kommunen samordnat behovet av bostäder, lokaler och infrastruktur ur ett hållbarhetsperspektiv. Med hjälp av ett digitalt kartverktyg har stadsbyggnadskontoret också kunnat visa för politikerna exakt hur planerna ser ut.

Tobias Noborn som är planeringsarkitekt på Radar är imponerad över Hallandskommunens helhetsgrepp på framtiden, som han tycker är både ovanligt och ambitiöst.

– Radar kom in ganska sent i processen. Utöver den obligatoriska miljökonsekvensbeskrivningen av översiktsplanen ville kommunen även bedöma tidsordningen på utbyggnaden utifrån ekonomiska, sociala och ekologiska faktorer, säger han.

Juryns motivering lyder:

”Tack vare planen går konsekvenserna av olika utbyggnadsstrategier att överblicka och utvärdera i relation till översiktsplanens hållbarhetsmål. Kommunen har därmed fått stöd i att bygga i större sammanhängande områden istället för att prioritera små, till synes enkla projekt, spridda över kommunen.”

Tanken bakom Planpriset är att lyfta goda exempel på svensk samhällsplanering eller stadsbyggnad. Varje år utses en kommun i landet som prisas för ett ”väl utfört planarbete som behandlar en angelägen fråga”.

I år skickades ett trettiotal nomineringar in från hela landet och Radar dominerade i toppen. Arkitektkontoret, som finns i Göteborg och Malmö, har tagit fram tre av de fyra projekt som juryn valde ut som de bästa.

Tobias Noborn gillar att jobba med framtidsfrågor och är gläds över att Halmstad vinner priset:

– Att koppla ihop bostadsbyggandet med kommunal service och infrastruktur är föredömligt ger kommunen en bättre överblick över de hållbarhetsutmaningar som väntar säger han.

Han får medhåll av Planprisjuryn, som hoppas att fler kommuner ska följa Halmstads exempel:

”Utbyggnadsplanen är ett konkret och föredömligt sätt att styra mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen som förhoppningsvis fler kommuner inspireras av. Den ger en mer överblickbar planering som samtidigt hushåller med Halmstadbornas skattepengar. Det lyckade resultatet visar betydelsen av att ett snävt förvaltningsperspektiv ersätts av kommunalt samarbete.”