Nyheter

Carlstedt Arkitekter vinner Västmanlands Arkitekturpris 2024

Fredriksbergsbadet i Västerås, ritat av Carlstedt Arkitekter i samarbete med Topia Landskapsarkitekter, är vinnare av Västmanlands arkitekturpris 2024. Med en design som värnar om inkludering, kvalitet och långsiktig hållbarhet, har projektet blivit en kärnpunkt för gemenskapen i stadsdelen Råby.

– Vi är otroligt stolta över både arkitekturpriset och projektet, säger Jacob Forsberg, ansvarig arkitekt för Fredriksbergsbadet. Vår ambition har varit att genom robusta och tåliga material skapa en plats som skapar gemenskap i området, men som också står emot slitage på ett bra sätt. Det är extra roligt att få arbeta med projekt som bidrar till social hållbarhet och att beställaren valt att satsa på kvalité i stadsdelen Råby.

Juryns motivering lyder:

Arkitekterna har med begränsade medel skapat en generös och genomtänkt helhet. En relativt enkel byggnad i betong och corténstål välkomnar med en nästan sakral entréplats med ett vårdträd mitt på. En känsla av japanska spa i formspråk och landskap. Här finns gott om utrymme både för högljudd lek och för avkoppling och återhämtning i grässlänterna eller i skuggan under de perforerade skärmtaken. Fredriksbergsbadet stärker den sociala hållbarheten genom att bli en viktig samlingspunkt mitt bland hyreshusen på Råby. Genom sin fina gestaltning signalerar den att du som bor här är värd att satsas på. Ett projekt väl värt ett arkitekturpris.

– Arkitekturpriset är ett kvitto på vårt engagemang för att skapa arkitektur som berikar samhällen och människors liv. Vi är väldigt stolta över att vårt arbete med Fredriksbergsbadet uppmärksammas på detta sätt, säger Stina Ljungkvist, vd på Carlstedt Arkitekter.

Fredriksbergsbadet ligger på en plats där det tidigare badet totalförstördes i en brand, och att ge tillbaka området ett bad efter branden har prioriterats av den politiska ledningen i Västerås stad. Ambitionen med projektet har varit att skapa en robust byggnad där arkitektur och funktion samverkar till en väl gestaltad plats och bidrar till gemenskap i området.

Genom att förena estetik med funktionalitet och hållbarhet har Fredriksbergsbadet blivit ett föredöme för framtidens offentliga byggnader.

– Vi är jättestolta över att Fredriksbergsbadet vinner Västmanlands arkitekturpris, säger Anja Hellstrand, projektledare på Västerås stad, och fortsätter med att beskriva att gestaltningsfrågorna stått i fokus ända från första volymstudien till byggproduktionen. –Jag vill också passa på att lyfta alla medverkande i projektet som bidragit till att Fredriksbergbadet är återuppbyggt. Det är tillsammans som vi fått detta att hända.

Västmanlands arkitekturpris delas ut av Sveriges Arkitekter Västmanland. Prisutdelningen sker på plats i området som avslutning på Västerås Arkitekturdagar fredag den 17 maj kl. 16.00.