Nyheter

Erik Olsson kommenterar bostadsmarknaden

Text: Erik Olsson Fastighetsförmedling

Avgiftshöjningar i föreningar med bundna lån som förfallit lär dyka upp likt hundbajs när snön smälter och Erik Olsson Bostadsindex visade att bostadsmarknadens goda humör bygger på räntesänkningar som kan dröja. Ändå är det tack vare den positiva marknadspsykologin som bostadsmarknaden är stark och aktiv. Frågan är hur det blir med mjuklandningen som löser allt, och när den väl sker.

Erik Olsson Bostadsindex visade tydligt att bostadsmarknaden räknar med räntesänkningar, och redan har positionerat sig för det genom att planera bostadsköp med hög belåningsgrad och utan räntemarginal. Förhoppningarna om räntesänkningar lär ha förstärkts nu när Riksbanken förtydligade att de räknar med att sänka räntan i maj eller juni i sitt senaste räntebeslut.

Effekterna av lägre inflation slår dubbelt även när inflationen går ner (som ”dubbelsmockor” det talades om när inflationen steg) genom att bolåneräntorna går ner samtidigt som kostnaden för annan baskonsumtion ökar mindre än lönerna så att reallönerna ökar lite.

Det gör att hushållen får ekonomiskt andrum senare i år och att de behåller den positiva marknadspsykologin som fick Erik Olsson Bostadsindex att lyfta som en raket nyligen. Tillförsikt och lägre inflation som ger räntesänkningar kan behövas.

Både Erik Olsson Bostadsindex och nya rapporter från Konjunkturinstitutet visar att nuvarande ränta är smärtsam för många hushåll. Det mesta vi tyckte var svindyrt förra året är faktiskt dyrare idag eftersom inflationen inte är negativ, utan bara lägre än tidigare.

Kostnaden för den största delen av konsumtionen i form av boendet har mer än fördubblats för många på grund av kraftiga räntehöjningar de senaste två åren. Frågan om hur uthålliga hushållen är kompliceras dessutom av trögheten som finns även när Riksbanken sänker räntan.

På samma sätt som vi fortfarande inte har sett alla effekter av de redan gjorda räntehöjningarna är det inte förrän framåt hösten som en räntesänkning under vår eller sommar ger mer pengar i plånboken, och då inte så mycket om man börjar försiktigt och sänker 0,25% i taget. 0,25% är 2.500 kr per år för varje miljon man har i bolån. Efter ränteavdrag med 30% är det bara 1.750 kr, vilket är 145 kr per månad.

Riksbanken talade om försiktighet när de tog upp kronkursen som en extra viktig faktor att bevaka i räntebeslutet. Att redan den tydligare formuleringen om att sänka den svenska räntan sänkte kronan från redan låg nivå mot USD och Euro kan göra att Riksbanken inte vågar sänka räntan innan både FED i USA och ECB i Europa gör det.

Att ekonomin i USA är starkare än man räknat med gör att sänkningarna från FED kan dröja så att Riksbanken väntar till juni i stället för maj med första sänkningen för att minska risken att kronan försvagas för att vi sänker räntan innan viktiga delar av omvärlden gör det så att vi importerar högre inflation genom en svag valuta igen.

Mjuklandningen vi hoppas på kan få inflationen att öka mindre än lönerna så att vi får reallöneökningar utöver räntesänkningarna. Det stärker hela bostadsmarknaden. På bostadsrättssidan motverkas det av höjda räntekostnader i föreningar med bundna lån som läggs om där avgiftsökningar dyker upp likt hundbajs när snön smälter.

På villasidan, där det inte finns föreningslån att ha koll på, kommer tvärt om oron för stigande energipriser att minska i takt med att värmen stiger. Det säljas många bostäder under våren, men tempot kan bli ryckigt när mäklare och kunder navigerar mellan långhelgerna. Vi på Erik Olsson räknar med att den positiva marknadspsykologin ger oss en aktiv marknad där styrkan visas i fler sålda bostäder snarare än högre priser eftersom dagens priser redan baseras på att räntorna sänks.

I Stockholm berättar mäklarna att försäljningen har ökat med uppemot 50% under första kvartalet jämfört med förra året. Senaste tiden har det varit lite färre visningsbesökare och svårare att få avslut. Våra mäklare kompenserar med många privatvisningar, och attraktiva objekt som är rätt prissatta med rimliga förväntningar hos säljaren går fortfarande lika starkt. Vi har fortfarande många uppdrag så det finns fortsatt potential till en aktiv bostadsmarknad i Stockholmsregionen. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Stockholm som säljs redan innan den långa publika huvudvisningen ligger runt 5 – 10% nu.

I Göteborg har utbudet sjunkit. Nu räknar vi med att marknaden tar fart nu efter påsk med ett större utbud – som absorberas av efterfrågan. Vi har fler visningsbesökare och säljer fler bostäder. Vi tror aktiviteten på marknaden kommer att vara högre de kommande två månaderna. Andelen bostäder Erik Olsson förmedlar i Göteborg som säljs innan den publika huvudvisningen är 5 – 10%.

I Malmöområdet har vi gjort fler affärer till högre priser de senaste veckorna tack vare fler spekulanter på våra visningar. Aktiviteten får efterfrågan att absorbera utbudet så att det i alla fall inte ökar. I Skåne är andelen bostäder som Erik Olsson förmedlar redan innan den långa publika visningen låg runt 10%