Nyheter

Nu invigs bron vid Lindbacka bruk

Sedan september 2023 har Örebro kommun arbetat med att byta ut bron över Svartån till bruksområdet i Lindbacka. Nu är arbetet färdigt och på torsdag den 11 april är det dags för  invigning av den efterlängtade bron.

Den tidigare betongbron dömdes ut vid inspektion år 2015 och har nu ersatts med en ny stål- och träbro, som liknar den bro som uppfördes cirka 1860 vid Lindbacka bruk.

– Det känns mycket bra att bron nu är färdig, säger projektledare Jens Gärskog. Med den nya bron på plats blir det enklare för örebroarna att besöka Lindbacka och den kulturmiljö som vi med den här bron bidragit till att lyfta fram.

Under arbetet med broprojektet har Örebro kommun även utfört biotopskyddsåtgärder i åfåran innan och efter bron. Den tidigare dammen var ett hinder för vandringsfisk. Där har dämmande material och vegetation rivits ut, så att vattnets flöde inte längre begränsas i anslutning till bron.

Det återstår arbeten med rivning och erosionsskydd under bron samt biotopvårdsåtgärder nedströms Lindbacka, som kommer att utföras i juni.

– Att vi väntar tills dess beror dels på att det i nuläget är för höga flöden i ån, dels att vi inte vill störa djuren i vattendraget under perioden april–maj, säger Linn Hammar, enhetschef för Fastighetsenheten.

Dessa arbeten kommer inte påverka trafikanter, däremot kommer fastighetsägaren för Lindbacka bruk att stänga av och utföra arbeten på vägen genom bruksområdet i några veckor efter broinvigningen.

Om broarbetet på orebro.se.