Nyheter

Nivika tecknar 20-årigt avtal med IONITY

Nivika har tecknat en 20-årigt arrendeavtal med IONITY om 24 snabbladdare i Värnamo. Laddningsstationen kommer initialt att utrustas med 16 snabbladdare för att byggas ut till full drift inom några år.

Nivika avser också att bygga en stationsbyggnad intill laddstationerna vilket då blir en renodlad elmack. Elmacken, bestående av IONITYs laddstationer och tillhörande stationsbyggnad, kommer att etableras utmed E4:an på Bredasten i Värnamo, intill Nivikas nya Huvudkontor. Diskussion med operatör för stationsbyggnaden är inledd.

– För att snabba på övergången till ett mer hållbart sätt att leva, samarbetar vi med olika branscher. Samarbetet med IONITY innebär att vi tillsammans bidrar till att accelerera utbyggnaden av det svenska nätverket av snabbladdare. Att kunna ladda enkelt, med el från fossilfria och förnybara källor, är en förutsättning för framtida hållbara transporter och hållbart resande, säger Niclas Bergman, VD för Nivika.