Nyheter

Förtätning vid Brommaplan

Byggelement har tagit hem en affär i Bromma i västra Stockholm där 96 lägenheter förtätar ett kvarter i Åkeslund nära knutpunkten Brommaplan.

Här byggs 96 hyreslägenheter i ett redan tättbebyggt område, något som ställer krav på samtliga parter i projektet. Montaget av stommen, i ECO 30, har inletts och ska vara klart i slutet av september i år.

Byggelement är en av Sveriges ledande leverantörer av prefabricerade betongelement och stomsystem i betong. Det gäller till exempel väggar och bjälklag där en högre andel alternativa bindemedel i betongen istället för cement nu möjliggör minskade utsläpp med upp till 50 procent.

Det är kvarteret Örtuglandet som förtätas med totalt sex huskroppar, tre mot varandra med överdäckade parkeringsplatser mellan byggnaderna. Slutkunden är Stockholmshem och Byggelements beställare byggentreprenören Bygg R1.

Projektet är utmanande på flera sätt, inte minst vad gäller transporter. Vägarna i det tättbebyggda området är inte godkända för tunga transporter, och någon dispens beviljas inte.

– Vi löser det med fler men lättare transporter, säger Mauro Corvi, projektledare på Byggelement. Det ska inte behöva bli några problem.

Totalt levereras 8 600 kvadratmeter plattbärlag och drygt 4 000 kvadratmeter skalvägg, båda typerna av element från fabriken i Katrineholm. 1 700 kvadratmeter håldäck ingår också i leveransen och kommer från Byggelements anläggning i Hallstahammar.

Illustration: 3D House