Nyheter

Beviljat bygglov för Lekatten 15

En god dialog mellan Piteå kommun och BDB fastigheter gör att den reviderade ansökan om bygglov för Lekatten 15 har kunnat hanteras skyndsamt.

Bygglovet är nu beviljat.

Bygglovsansökan för Lekatten 15 fick avslag av Samhällsbyggnadsnämnden i mars, på grund av att nämnden konstaterat att ritningarna inte följde detaljplanen. Nämnden välkomnade en reviderad ansökan, och en sådan skickades in kort efter nämndsmötet.

Under hela processens gång har dialog mellan kommunen och BDB fastigheter varit en nyckelfaktor för att hitta lösningar fram till den bygglovsansökan som nu är beviljad.

– Vi har haft en god dialog med BDB fastigheter, och tillsammans hittat fram till en komplettering och en gestaltning som gör att vi bedömer att handlingarna överensstämmer med detaljplanens villkor. Därför har vi kunnat fatta ett snabbt beslut om att bevilja bygglov, säger Rebecka Granström, enhetschef Plan och bygg, Samhällsbyggnad.