Nyheter

Peab bygger deletapp av Västlänken

Peab har fått uppdraget att bygga en del av Västlänkens deletapp Haga-Rosenlund i Göteborg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman bedöms uppgå till 1,5 miljarder svenska kronor.

Västlänkens deletapp Haga är uppdelad i fyra byggentreprenader och en installationsentreprenad. Nu har Peab tilldelats den första byggentreprenaden, Rosenlund, som är ett av Sveriges mest utmanande anläggningsprojekt.

Uppdraget innebär att Peab ska bygga en del av den underjordiska pendeltågsstationen på en sträcka av cirka 250 meter. Utöver detta är byggentreprenaden belägen mitt i kärnan av Haga och stor hänsyn måste tas till omgivningen.

– Att vi har fått uppdraget att bygga deletapp Haga-Rosenlund är mycket glädjande och visar att Peab och vår organisation är konkurrenskraftig för projekt av den här storleken. Haga-Rosenlund är en viktig knutpunkt i Göteborgs kollektivtrafiknät och stationen kommer att bidra till ökad tillgänglighet i området, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

Den nya, underjordiska tågstationen kommer att ha tre uppgångar och byggas i flera plattformar, med fyra spår, en mellanplan i norr med plats för cykelgarage samt ett mellanplan i söder som mynnar i Handelshögskolan.

– Vi har stor kännedom om de stora uppdragen i Göteborgsområdet och det är en stor fördel för oss att jobba lokalt. Vi är vana att jobba i områden med hög belastning av trafik och pågående verksamheter och vi tar alltid hänsyn till tredjeman och omgivning. Vi har höga krav på kvalitet, säkerhet och miljö i alla våra projekt, fortsätter Berth Larsson.

Uppdraget är en utförandeentreprenad med omgående start och projektet beräknas vara färdigställt 2029.

Projektet orderanmäldes i det första kvartalet 2024.

Illustrationer: Gottlieb Paludan Architects, AFRY och ABAKO arkitektkontor AB