Nyheter

Första spadtaget tas för nya förskolan Limsta

Efter flera år av undersökningar, planering och beslut är det äntligen dags. På måndag 8 april klockan 14 tas första spadtaget till den nya förskolan Limsta.

Kort om förskolebyggnaden:

Nyckelfärdig byggnad som är framtagen för bästa möjliga förskola ur ett pedagogiskt och kvalitetsmässigt perspektiv.

Byggs för att ta emot upp till 110 barn

Byggnadsarea: 700 m2

Två våningar

Tillagningskök i byggnaden

Stor tomt/lekyta utomhus som möjliggör varierad lek

Byggprocessen ägs och leds av KRAMFAST, som även blir fastighetsägare till förskolan. ADAPTEO är upphandlad leverantör av förskolebyggnaden och SKANSKA är markentreprenör.

BILDNINGSNÄMNDEN, Kramfors kommun, ansvarar för den verksamhet som kommer att bedrivas när byggnaden står klar. Projektet beräknas vara klart i slutet av året.