Nyheter

Svenskt Green-Tech-bolag satsar på tillverkning av industrihampa i Sverige

Text: Kjell-Arne Larsson

– Vi tror på den gröna omställningen på riktigt och tillhör de Impact-bolag som också vågar satsa, säger Remi Loren, grundare av och vd för Ekolution. Industrihampa är ett förnybart material, som också går att återvinna och cirkulera. Odlandet av hampan binder stora mängder koldioxid och vi har idag EPD:n för byggisolering med lägst klimatpåverkan, som bidrar till att avsevärt sänka byggnaders klimatavtryck.

Ekolution är ett GreenTech-bolag som storsatsar på svensk tillverkning i en fabrik vilken som bäst uppförs nu, i Staffanstorp. Produkten är industrihampa främst för koldioxidbindande byggisolering. 

Åtminstone på världsmarknaden har industrihampans egenskaper varit väl kända under lång tid och funnits tillgänglig. Tyvärr till ett ganska högt pris. Tack vare nya fabrikens storlek och lokal produktion kommer Ekolution att kunna erbjuda isoleringsprodukter, akustikskivor och fasadskivor till mycket konkurrenskraftiga priser.

– Vi tror på den gröna omställningen på riktigt och tillhör de Impact-bolag som också vågar satsa, fortsätter Remi Loren. Industrihampa är ett förnybart material, som också går att återvinna och cirkulera. Odlandet av hampan binder stora mängder koldioxid och vi har idag EPD:n för byggisolering med lägst klimatpåverkan, som bidrar till att avsevärt sänka byggnaders klimatavtryck.

Nu finns alltså en EPD (standardiserad miljövarudeklaration) som visar att en kubikmeter hampaisolering minskar koldioxidbalansen med 70 kg, det vill säga koldioxidutsläppet från industrihampan får ett minustecken framför sig. Notera också den goda effekten av att tränga undan användning av mineralull som isolering.

En rad fördelar

Stjälken på hampaplantan består av både ved och bastfibrer. Av hampaveden går det att tillverka papper, fiberskivor och strö till djur. Av hampafibern kan man tillverka textilier, akustikprodukter, bio-kompositer, rep och alltså även byggisolering.

Förutom att hampaisoleringen ger ett klimatpositivt bidrag, har den en rad fördelar. Industrihampa är ett naturligt och förnyelsebart material. Det är till 100 procent återvinningsbart. Företaget kommer att kunna återta isolering i samband med rivningar eller om-etableringar.

Hampaisolering orsakar inga skadliga emissioner.

– Isoleringsmaterialet är dessutom diffusionsöppet vilket gör att byggnaden ”andas” och att fukten regleras. Risken för fuktskador minskar. Det blir ett jämnare och friskare inomhusklimat, berättar Remi Loren. Dessutom är värmetrögheten viktig, vilket minskar temperaturfluktuationer, jämnar ut energibehovet och sparar pengar.

Materialet innehåller inga farliga fibrer som irriterar andningsorganen eller huden. Allergivänligt. Det är för övrigt lätt för yrkesarbetarna att bearbeta med rätt verktyg, montera och att flexa in på plats. Skivorna erbjuds i standardiserade format anpassade till den svenska byggbranschen.

De ljudisolerande egenskaperna är bra, med ljudklass B. Materialet har brandklass C.

Förutom att produkten har en tredjepartsgranskad EPD är den godkänd av Byggvarubedömningen, Basta och SundaHus samt är inkluderad i Svanens databas.

Svenskodlat

De hampaprodukter som hittills har sålts i Sverige kommer från en fabrik i Polen. Det kommer att bli ändring på detta. Just nu uppförs nämligen en ny fabrik på Kronoslätt i Staffanstorp, en investering på 156 miljoner kronor, där Naturvårdsverket bidrar med 94,5 miljoner kronor via Klimatklivet. Fabriken ska stå klar nu i höst och kommer att ha högteknologisk processutrustning för storskalig tillverkning. 

– Stordriften och att odlandet sker lokalt ger produkter med konkurrenskraftiga priser, säger Remi Loren.

Förutom isoleringsmaterial kommer anläggningen att producera klimatneutrala produkter av hampafiber och vedämnen från industrihampa.

Lokala utvalda jordbrukare kommer att odla hampan. Vissa blir kontraktsodlare, medan andra går in som delägare i Ekolution. Hampan odlas under en eller två säsonger innan jordbrukaren byter till annan gröda, i en typ av växelbruk. Det tar 100-150 dagar för plantorna att bli färdiga för skörd. De binder 15–20 ton koldioxid per hektar. Behovet av vatten och gödsel är litet och inga biocider krävs.

Biobaserade produkter har hög efterfrågan inom byggbranschen, men även inom djur- och lantbrukssektorn, textil-, möbel- och förpackningsindustrin samt bilindustrin och som biokompositer.

Ekolutions isolering används redan både i småhus och stora byggnader. Bostadshuset Badskon på Hyllie äng i Malmö isoleras med hampafiberisolering. Även parkeringshuset i Sege Park, också detta i Malmö. Det största projektet är NREP:s logistikbyggnad Triple Zero i Bålsta utanför Stockholm. Ett av klimatmålen med byggnaden är netto noll inbäddad koldioxid och här bidrar industrihampan till att nå ner till noll. Triple Zero är världens största byggnad isolerad med hampa, 6500 kubikmeter, vilket ger ett minskat koldioxidavtryck på 2000 ton. Ekolutions leverans har skett i samarbete med Svenska Takelement som tillverkat takkassetter och väggelement.

FÖRETAGET
Ekolution är ett GreenTech-företag specialiserat på utveckling, produktion och försäljning av kolbindande, biobaserade byggmaterial av industrihampa. Målet är att främja hållbarhet och minska koldioxidutsläppen från bygg- och fastighetsbranschen genom innovativa, energieffektiva och koldioxidnegativa produkter.