Nyheter

Nästa station: Studentstaden Flemingsberg

Vid senaste Flemingsberg Talks presenterade SöderS, Södertörns högskolas studentkår, en sammanställning av work shopen som genomfördes vid Regulatordagen 2024.

Rapporten belyser nuläget för studenter i Stockholm och Flemingsberg, samt vilka behov som uppstår när den nya stadskärnan i Flemingsberg växer fram. Dessutom presenteras förslag på åtgärder som SöderS vill se för att platsen ska nå sin fulla potential utifrån studentperspektiv, tillsammans med alla idéer som uppstod under Regulatordagen.

Därefter hölls ett panelsamtal med Aza Cheragwandi (kommunalråd, Huddinge kommun), Sofia Lindberg (vice ordförande, SSCO) och Johan Zachrisson (affärsutvecklingschef, Fabege) under ledning av Malin Helldorff.

Samtalet fördjupade sig i några av rapportens punkter med ett tydligt framåtblickande fokus; vad händer nu?

Flemingsberg är ett av Sveriges största stadsutvecklingsprojekt och en viktig del i hur Stockholm förändras.

Med utmärkta kommunikationer och växande näringslivskluster kan vi nå en regional balans mellan södra och norra Stockholm. Vi ser en framtida pulserande stadsdel med 50 000 arbetande, 50 000 boende och 50 000 dagliga besökare.