Nyheter

Emilshus förvärvar fastigheter i Jönköping och Linköping för 713 mkr

Emilshus har förvärvat 16 fastigheter i Jönköping och två fastigheter i Linköping med en total uthyrningsbar area om 65 290 kvm och en genomsnittlig återstående hyrestid om 5,1 år. Årligt hyresvärde uppgår till 65 miljoner kronor.

Fastigheterna i Jönköping ligger väl samlade i Ljungarum, Torsvik och på Gamla flygfältet i Jönköping. Fastigheterna i Linköping är belägna i Torvinge industriområde invid E4:an. Fastigheterna har en uthyrningsgrad om 96 % med välkända hyresgäster såsom Bubs (Orkla), Postnord, Ramudden, ÖoB och DHL. Tillträde kommer att ske under andra kvartalet 2024.

Säljare är Corem Property Group.

– En strategiskt viktig affär för Emilshus som genom förvärvet blir en stor aktör i Jönköpingsregionen. Fastigheterna är välavkastande, belägna i bra mikrolägen och har en lång återstående hyrestid. En affär i linje med Emilshus strategi, kommenterar Jakob Fyrberg, VD för Emilshus.