Nyheter

Broby station i norra Skåne får hållbara nytillskott

Text: HELÉNE KATZMAN

2025 ska två stycken trevåningshus helt byggda i trä stå klara. Projektet är det första av sitt slag för Göingehem, som ser positivt på utvecklingen inom branschen.

I höstas tog Göingehem nästa steg inom sin hållbarhetssatsning, att bygga helt i trä. De totalt 33 lägenheterna i projektet Broby station består av ettor, tvåor och treor fördelade på två huskroppar. Allt byggs enligt Sundahus A- och B-klassificering med målet att certifiera enligt Miljöbyggnad silver.

Kent Göstasson, projektchef på Göingehem, är med från tidig detaljplanering till färdigställda fastigheter, och ser klara fördelar med deras nya satsning.

– Vi måste hålla nere koldioxidutsläppen och minimera miljöpåverkan, inte bara för att uppnå BBR-kraven. Det handlar om att framtidssäkra, konstaterar han.

Broby station kommer att utrustas med fjärrvärme via FTX-ventilationssystem, isolering i stenull, närvarostyrd lågenergibelysning med LED-lampor, snålspolande toaletter och två typer av elbilsladdare. Göingehem hoppas på att bli beviljade grönt lån av Kommuninvest när byggnationen är klar. 

– Energiberäkningen är avgörande. Därför kommer vi även att installera solceller och mätare för att sälja egenproducerad el till våra hyresgäster i framtiden, berättar Kent Göstasson.

Trygga hus är hållbara hus

Hållbarhetsambitionen hos Göingehem sträcker sig förbi materialval och driftlösningar.

Husen är byggda endast ett par meter från busshållplatsen utan mörka hörn och med öppna ytor, en design som enligt Kent Göstasson är helt unikt.

– Vi har satsat hårt på att de boende ska känna sig trygga och har för avsikt att förvalta Broby station i hundra år. Det går inte att tänka “hållbarhet” utan att tänka “långsiktighet”. Att bygga hus som människor trivs i, där de känner trygghet och vill bo kvar, är ett måste.

Husen ligger centralt i Broby med närhet till butiker och apotek, simhall och caféer. Att det är enkelt att ta sig med buss till Hässleholm och Kristianstad ser Kent Göstasson positivt på då det möjliggör en tillvaro utan bil. Även den sociala hållbarheten har de tagit i beaktning, och innergården kommer bland annat att utrustas med grillplatser, lekhörna och ett bokskåp, där hyresgästerna kan byta böcker sinsemellan.

– Det är en spännande och lärorik utmaning att jobba med nya material. Än är vi i ett tidigt skede, men plattan är gjuten och de första stommarna kommer i mars. Vi är övertygade om att trä är framtiden, och jag ser fram emot dagen då hyresgäster flyttar in i vårt första trähus, säger Kent Göstasson.

FAKTA:

Beställare: Göingehem AB
Byggherre: Göingehem AB
Utförandeentreprenör: Rickardssons bygg AB
Arkitekt: Arkitektgården AB
Lägenheter: 33
Byggtid: september 2023–30 mars 2025
Bruttoyta/BTA: 2240 kvm