Nyheter

Arcona får nytt uppdrag av Botkyrka kommun

Arcona får fortsatt förtroende från Botkyrka kommun och har nu ingått kontrakt för en ny etapp i projektet Eleonoraskolan i Hallunda. Lokalerna som tillhörde den tidigare förskolan Prästkragen ska nu byggas om till en anpassad grundskola.

Projektet är en totalentreprenad som inleds i mars 2024 och beräknas vara slutfört i april 2025. Kontraktssumman är på 31 652 400 SEK.

Arcona är sedan våren 2023 totalentreprenör i uppförandet av den nya Eleonoraskolan, en 3-parallelig F-9-skola och idrottshall för totalt 915 elever, som omfattar 13.500 kvadratmeter med en kontraktssumma på ca 533 MSEK. Intill det pågående projektet ligger den tidigare förskolan Prästkragens lokaler som sedermera kommer tillhöra Eleonoraskolan.

– Arcona är mycket glada över att få bygga vidare på det goda samarbetet med Botkyrka kommun inom ytterligare ett spännande projekt, säger Johan Månsson, affärschef Arcona.

De befintliga lokalerna kommer att genomgå en ombyggnation och modernisering för att framöver bedrivas som en anpassad grundskola med plats för 60 elever. De tidigare förskoleeleverna är sedan februari 2024 flyttade till den intilliggande förskolan Anemonen. Lokalerna kommer därför vara utrymda under byggnationen och fram tills de nya eleverna flyttar in under 2025.

– Det är jättekul att vi nu är igång med den sista etappen (anpassad grundskola), för stora Eleonoraskolan. Vi tror och ser framemot ett gott samarbete med Arcona. Slutmålet är en modern och väl genomtänkt grundskola för Botkyrka kommuns medborgare, säger Harzin Latif, byggprojektledare Botkyrka kommun.