Nyheter

Kusbo Bygg & Entreprenad bygger två miljöcertifierade kontorshus i Gävle

I Gävle bygger Kusbo Bygg & Entreprenad två miljöcertifierade kontorshus med Diös Fastigheter som förvaltare.

– Etapp 1 är i stort sett färdig. Där håller vi på och gör klar inredningen, rapporterar projektansvarige Ahmed Sabra, Kusbo Bygg & Entreprenad.

Gävle Bro är ett växande service- och företagsområde vid in- och utfarterna till och från E4:an drygt tre kilometer från centrala Gävle. 

Det är här på Gävle Brovägen som totalentreprenören Kusbo Bygg & Entreprenad vårvintern 2024 färdigställer det första av fastighetsförvaltaren Diös Fastigheters två nya kontorshus i området. 

– Lite grand i den ordning som hyresgästerna kommer tillkommer också lite specialanpassade inredningsarbeten. Men själva byggnaden står klar och uthyrda delar är redan inflyttade.

Det säger projektansvarige Ahmed Sabra på Kusbo Bygg & Entreprenad. Byggprojektets total- och byggentreprenör som själv flyttat in i det första kontorshuset.

– Det är ju ganska unikt att vi själva sitter i etapp 1:s hus. Vi trivs jättebra och har tagit en halv våning i anspråk. Det är nya fräscha lokaler där många entreprenörer har tecknat avtal i det andra huset och kommer att flytta in till en standard som de annars kanske inte är vana vid.

I båda husen handlar det i stort sett om prefab byggnader. Kontorshus uppförda med håldäcksbjälklag och fasader av sandwichelement i en grå kulör. Med solceller på taken och en laddinfrastruktur för el- och hybridbilar på parkeringsytorna.

Två byggnader med övervägande kontorslokaler i fyra våningar, plus en femte våning med installationshall. 

– De är nästan likadana. Du skulle kunna kalla dem syskonbyggnader, snarare än tvillingbyggnader.

Förvaltaren Diös Fastigheters nya kontorshus i Gävle Bro inrymmer moderna kontorslokaler med öppna kontorslandskap, egna kontorsrum och generösa mötes- och umgängesrum. Inklusive mervärden som ett för hyresgästerna gemensamt gym.

Med huvudkontor i Östersund äger, utvecklar och förvaltar Diös Fastigheter kommersiella fastigheter i norra Sverige.

Parallellt med inflyttningen till det först färdiga förvaltade kontorshuset i Gävle Bro pågår våren 2024 för fullt slutfasen av bygget på etapp 2:s andra hus.

– Det är inte färdigt än. Besiktning är planerad till i maj, avslutar projektansvarige Ahmed Sabra på Kusbo Bygg & Entreprenad.

FAKTA:

Tidplan: april 2023–maj 2024

Förvaltare: Diös Fastigheter AB 

Totalentreprenör: Kusbo Bygg & Entreprenad AB

Arkitekt: Skoog Arkitekter AB 

Kostnad: 80 Mkr