Nyheter

Radar arkitektur tecknar framtidens Limhamn

Malmö fortsätter att utvecklas och nya stadsdelar växer fram. Men i Limhamns fiskehamn har tiden puttrat på i långsammare takt. Nu vill samverkansföreningen På Limhamn blåsa liv i den kulturhistoriska miljön.

För samverkansföreningens verksamhetsledare, Gitte Knutson, är upprustningen av Limhamn en gammal dröm. Hon har länge drivit frågan om att stärka platsen som besöksmål, men mötts av motstånd från flera håll. Fiskehamnen är den enda aktiva som finns kvar i Malmö och miljön är känslig och värdefull.

Det har funnits en rädsla bland Malmöbor att en förändring skulle kunna förstöra hamnens karaktär.

– Men det enda jag vill är att fler människor ska få möjlighet att njuta av havet och området, säger Gitte Knutson.

Samverkansföreningen har nu tagit Radar till hjälp för att övertyga skeptikerna. Arkitektkontoret har fått i uppdrag att skapa en visionsbild över vad Limhamn kan bli i framtiden. Ambitionen är att kunna knyta ihop det gamla med det nya och skapa nya mötesplatser och utflyktsmål.

– Vi vill öppna hamnen mot havet på ett naturligt sätt, samtidigt som det gamla får finnas kvar, fortsätter Gitte Knutson.

Limhamn möter havet

Redan nu är den brokiga fiskehamnen i Malmö ett älskat utflyktsmål. Här landar fortfarande en och annan fiskebåt sin fångst och de små färgglada fiskebodarna sätter sin prägel på kajen. Men samtidigt som det kan upplevas som att tiden har stått stilla i fiskehamnen, har den rört sig desto mer i grannskapet. En helt ny stadsdel har vuxit fram på cementsfabriken och glasbruksfabrikens tidigare områden strax intill.

– Det betyder att fler människor flyttat till stadsdelen, vilket ökar trycket på att få vistas i de unika miljöerna i hamnen, säger Malin Nilsson, planeringsarkitekt på Radar, som ansvarat för uppdraget.

 

I visionsskissen föreslår Radar att fiskehamnens entréer mot Strandgatan görs mer inbjudande, samt att hamnen öppnas med en park. Här ska finnas utrymme för bad, serveringar, någon form av kulturell verksamhet, plus en lekplats och en gemensam festplats.

– Den springande punkten är att arbeta bort de hinder av olika slag som finns idag så att alla besökare enkelt ska kunna nå fram till vattnet, säger Malin Nilsson.

Radar föreslår också nya och stärkta kopplingar mellan Malmös gästhamn och fiskehamnen. Det finns till exempel flera restauranger i gamla Limhamn som besökarna riskerar att missa idag.

– Vi har velat skapa ett finmaskigt system av gångvägar som kopplar ihop hamnens olika delområden med varandra, säger planarkitekten.

Järnvägsgatan

En annan plats som På Limhamns styrelse önskade få Radars ögon på är Järnvägsgatan. Utformningen av vägen är en kvarleva från Cementafabrikens och Dragörfärjans storhetstid, då den trafikerades av en stor mängd tung trafik.

 

 

– Den typen av trafik kör inte längre på Järnvägsgatan, ändå finns de överdimensionerade måtten kvar, konstaterar Malin Nilsson.

Arkitektkontorets förslag är att skala ner gatans mått för att den ska upplevas som en mindre köpmannagata. Enligt planarkitekten finns det tillräckligt med plats både för en gata med biltrafik och breda, flexibla trottoarer.

Då ges utrymme för uteserveringar, sittmöbler och grönska.

– Trots de dåligt utnyttjade förutsättningarna är Järnvägsgatan en livaktig gata redan idag. Men den kan tillföra mycket mer, både som ett rum i staden och som en länk mellan de nya stadsdelarna vid havet och det gamla Limhamn, säger hon.

Verksamhetsledaren Gitte Knutson är mycket nöjd med Radars visionsskiss som hon har presenterat för kommunen i olika sammanhang. Nu hoppas hon att underlaget ska ge tillräcklig tyngd åt styrelsens önskemål.

– Fiskehamnen står och förfaller. Om den blir helt ödslig och ruffig får vi andra problem att slåss mot. Nu ligger bollen hos politikerna, men det här kommer vi inte att släppa, avslutar hon.