Nyheter

Nytt samarbete löser bankernas krav på rapportering och påskyndar energiomställningen

I ett led att hjälpa banker på Europeisk nivå att få ökad kännedom av alla sina fastigheter genom så kallad syntetisk energidata och klimatrisker har Svenska Econans och Finska SkenarioLabs inlett ett strategiskt partnerskap.

Tillsammans syftar partnerskapet till att påskynda energiomställningen av fastigheter genom att underlätta efterlevnaden av de skärpta rapporteringskraven och hjälpa bankerna att göra sin utlåning grönare.

– Att kroka arm med SkenarioLabs gör att vi får datatäckning över hela Europa och tillsammans kan erbjuda en heltäckande grön lösning till banker, säger David Klamer, VD på Econans.

Econans är en ledande leverantör av energiomställningsverktyg för banker, med kunder så som SEB, Handelsbanken och Danske Bank. SkenarioLabs är en pionjär inom ESG-datastyrning och riskhantering. Det strategiska samarbetet ger bankerna en robust och framtidssäkrad helhetslösning.

– Banker över hela Europa står inför stora utmaningar när det gäller att anpassa sina data och processer till de nya och skärpta regulatoriska kraven. Samtidigt är grön finansiering en snabbt växande marknad och innehåller enorma möjligheter. Genom att utnyttja kraften i partnerskap är vi redo att revolutionera gröna finansieringsmetoder och bana väg för en grönare, mer motståndskraftig framtid, säger SkenarioLabs VD och grundare Topi Tihoonen.

I och med regelverk som EU-taxonomin, CSRD och EPBD står banker inför ett ökat ansvar. De behöver hjälpa sina kunder med att tackla klimatförändringar och bli mer energieffektiva.

Det gemensamma erbjudandet består av:

Syntetisk energidata till samtliga fastigheter:

Tas fram med hjälp av avancerad AI modellering och ny teknik som t ex Google Street View och transaktionsdata.

Klassledande klimatrisker till samtliga fastigheter:

Bred täckning av klimatrisker på individuell fastighetsnivå.

Europeisk täckning: Omfattande data över alla tillgångsklasser.

Ledande verktyg för energiförflyttning:

Marknadsledande verktyg för förflyttning av fastighetsportföljen.

Förbättrat beslutsfattande: Genom avancerad dataanalys och ramverk för riskbedömning, vilket möjliggör snabbare och bättre beslut.

Stöd för grön finansiering: Med ökad granskning av datasäkerhet och regelefterlevnad säkerställer partnerskapet total datatransparens och objektivitet, strikt efterlevnad av industristandarder för grön finansiering.