Nyheter

Norconsult ingår nytt ramavtal inom arkitektur

Norconsult Sverige har tecknat ett ramavtal med fastighetsbolaget Partillebo. Avtalet avser till-, om- och nybyggnad i deras fastighetsbestånd.

Partillebo äger och förvaltar cirka 4 000 bostäder och 250 000 kvadratmeter lokaler i Partille kommun.

De senaste åren har Norconsult och Partillebo arbetat tillsammans i flera uppdrag, bland annat gällande Partilles nya simhallskvarter där Norconsult varit involverade i tidiga skeden.

– Vi ser fram emot att fördjupa samarbetet ytterligare. Fem olika leverantörer kallades till intervju och det var en stor fokus på kvalité och kompetens så vi är väldigt glada över att få avtalet. Vi ser det som en chans att bidra till viktig samhällsservice och tillsammans bygga staden Partille som är en inflyttningskommun där det händer mycket, säger Magnus Pettersson, Avdelningschef för Arkitektur på Norconsult.

Avtalet trädde i kraft i början av mars och gäller i två år, med möjlig förläggning i ytterligare maximalt två år.