Nyheter

220-miljonerskontrakt för bygget av Regionalt historiskt centrum i Hamar

Nu står det klart att det är Martin M. Bakken AS som ska bygga Regionhistoriskt centrum för Anno-museet på Domkirkeodden norska Hamar, norr Oslo.

Kontraktet undertecknades av VD. i Anno museum, Sven Inge Sunde och generaldirektör Øyvind Nordal i Martin M. Bakken fredagen den 22 mars.

Kontraktsvärdet är 220 miljoner norska kronor.

Martin M. Bakken, som bland annat också har byggt Hamar kulturhus, vann upphandlingen i konkurrens med tre andra entreprenörer. Avtalsförhållandet är ett så kallat totalentreprenad. Förberedelserna av byggarbetsplatsen, inklusive rivningsarbeten, startar i maj och grundarbetena planeras att starta i juli.

Den 31 oktober 2025 överlämnas den färdiga byggnaden till Anno.

Prestigeprojekt

Sedan påbörjas arbetet med att fylla byggnaden med innehåll. Under byggtiden fortsätter arbetet i full gång med utformning av utställningar i två plan, utveckling av tjänster, upprättande av en ny organisation för nya uppgifter och inte minst nio kilometer arkivmaterial ska flyttas från Statsarkivets nuvarande lokaler. i Hamars centrum.

– Vi är väldigt glada över att vi ska kunna bygga Regionalt historiskt centrum. Det här är ett prestigeprojekt, och väldigt spännande, säger Even Antonsen, projektledare på Martin M. Bakken.

VD Øyvind Nordal tillägger:

– Det här kommer att bli vårt största projekt framöver.

– Vi ser fram emot att börja bygga, och inte minst ser vi fram emot att välkomna allmänheten 2026. Det nationella värdet av projektet är stort, och det är många som följer det vi gör, säger Sven Inge Sunde .

Danska arkitekter

”Ett svävande tak, ett skydd över landskapet.”

Så beskrev arkitekterna Kasper Lorentzen och Kristian Langkilde sitt vinnande utkast till en ny museibyggnad på Domkirkeodden, ”Shelter”, när de vann arkitekttävlingen 2021. När Anno började arbeta med Riksarkivet utökades projektet till att bli ett regionalt historiskt centrum, och de danska arkitekterna ritade de utökade ytorna detta krävde.

Det regionala historiska centret blir det första i sitt slag och är ett nationellt pilotprojekt, där Anno Museum samarbetar med Riksarkivet. Museum och arkiv samlas till en gemensam ingång till kulturarvet, vilket sätter olika typer av kulturarvsmaterial i ett större sammanhang, ökar kommunikationen, förbättrar tillgängligheten och säkerställer lokal och regional stolthet och användning av viktigt historiskt material.

Centret ska bli en arena för teknikutveckling, och bidra till ökad forskning och professionell dialog.