Nyheter

Malmö ska få en ny friidrotts- och fotbollsanläggning med plats för minst 6000 åskådare

Den planeras att byggas på den plats där Malmö Stadion ligger idag. Nu startar arbetet med att planera området inför byggnationen som beräknas pågå mellan 2026 och 2028. Det bestämde Malmös stadsbyggnadsnämnd på sitt möte på torsdagen.

Steg för steg planeras Malmös nya stadionområde, och idag bestämde stadsbyggnadsnämnden att det är dags att undersöka möjligheterna för en ny friidrotts- och fotbollsanläggning.

– Nu sätter vi igång planeringen av en ny anläggning för friidrott och fotboll som ska välkomna både idrottare, Malmöbor och besökare. Det är viktigt att den utformas så att den är inbjudande både nära och på avstånd, och att anläggningen minimerar klimatutsläppen både under uppförandet och i drift. Jag ser fram emot en hållbar anläggning som kommer ge generationer av Malmöbor små och stora idrottsliga minnen, säger Stefana Hoti (MP), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Anläggningen ska kunna ta emot minst 6000 åskådare under tak. Fotbollsplanen planeras som en hybridgräsplan som uppfyller krav för spel i Damallsvenskan, Herrallsvenskan och Europaspel i kategori 3, vilket är den näst högsta av UEFA:s nivåer av fotbollsarenor.

– Nu tar vi ännu ett steg i omvandlingen och utvecklingen av det historiska stadionområdet. Med planerna säkerställer vi att området fortsatt är en plats för liv och rörelse för både Malmöbor och besökare under lång tid framöver, säger Arwin Sohrabi (S), vice ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Utöver ytor för friidrott och fotboll ska anläggningen innehålla lokaler för stödfunktioner som omklädningsrum, träningslokaler, lokaler för hospitality, media och lager för friidrottsutrustning, och även restaurangverksamhet.

Arbetet med att detaljplanera området beräknas pågå fram till 2026. Friidrotts- och fotbollsanläggningen planeras därefter att uppföras under perioden 2026-2028.

– Sedan Malmö Stadion byggdes i slutet av 1950-talet har arenan varit värd för flera världsmästerskap. Den imponerande idrottshistorien tar vi nu med oss in i nästa fas av stadionområdets utveckling som lägger grund för stadens idrottsframtid. En ny anläggning för friidrott och fotboll skapar goda förutsättningar för Malmöborna samtidigt som stadens idrottsprofil stärks, säger Lars Hellström (L), ledamot i stadsbyggnadsnämnden.

Foto: Håkan Dahlström