Nyheter

Byggstart: Vård- och omsorgsboende i Södra Brickebacken i Örebro

I januari 2024 togs det första spadtaget på ett byggprojekt för ett kommande vård- och omsorgsboende i Södra Brickebacken i Örebro.

Brickebacken är ett miljonprogramsområde från skiftet mellan 1960- och 1970-tal fem kilometer sydost om centrala Örebro.  Det är här som total- och byggentreprenören Consto Sverige, på uppdrag av allmännyttiga byggherren Örebrobostäder, våren 2024 är i full gång med att bygga ett vård- och omsorgsboende. 

Där sammanlagt 100 lägenheter samt en gruppbostad med sex lägenheter placeras i en och samma byggnad.

Av Clarus Arkitekter och PE Teknik & Arkitektur i Örebro utformad som fyra flyglar i en sammanhängande huskropp.

Byggnaden uppförs med en prefabricerad betongstomme och ljuddämpande, energieffektiva halvsandwichväggar som ytterväggar. Lägg till HDF-bjälklag med pågjutning samt ett plåttak.

– Och det blir både tegel- och putsfasad, med en del träpanel, säger projektchef Viktor Nyström, Consto Sverige.

Örebros nya vård- och omsorgsboende i Södra Brickebacken kommer att ha 98 enrummare på drygt 30 kvadratmeter med pentry. Plus två lägenheter för parboende. Tvårummare på 54 kvadrat med tillagningskök. 

Den enligt Miljöbyggnad Silver certifierade vård- och omsorgsbyggnaden utrustas med solceller på taket.

Runt nybyggnationen i Södra Brickebacken i Örebro skapas en grön utemiljö.  Där det nya vård- och omsorgsboendet kommer att omges av en varierad trädgård. Med sittplatser, rumsbildningar och odlingslådor samt ytor för olika utomhusevenemang. 

På bilden: Örebros nya vård- och omsorgsboende i miljonprogramsområdet Brickebacken uppförs med fyra flyglar i en sammanhängande huskropp.

Bild: Clarus Arkitekter AB

FAKTA:

Tidplan: januari 2024-februari 2026

Byggherre: Örebrobostäder AB

Totalentreprenör: Consto Sverige AB

Arkitekt: PE Teknik & Arkitektur AB

Arkitekt skiss: Clarus Arkitekter AB