Nyheter

Viared Center i Borås på pallplats i Årets Bygge 2024

Vid Construction Summit i Stockholm den 19 mars utsågs vinnarna i tävlingen Årets Bygge 2024. Viared Center var en av tre finalister i kategorin Hotell och kontor. I hård konkurrens av GoCo House i Mölndal (Vectura och Next Step Group tillsammans med BRA Bygg) och Space i Lund (Wihlborgs Fastigheter AB tillsammans med Veidekke Entreprenad AB) räckte det inte hela vägen till vinst.

Vinnaren blev Space, en inspirerande byggnad och välförtjänt guldmedaljör.

– Jag är väldigt glad över att Viared Center tog sig till en finalplats bland så många otroliga byggprojekt. Trots att vi inte vann är vi såklart jättestolta över projektet – vi känner oss som vinnare. Dels för att vi är med på listan över de tre bästa hotell- och kontorsprojekten i Sverige, men också för det samarbete som genomsyrat hela det här projektet och det otroliga slutresultat som nu står här. Självklart har projektets arkitektur och komplexitet varit utmanade, både i projekteringen och produktionen. Men beställarens vision om att bygga detta för staden snarare än för sig själva har varit en enorm drivkraft för alla i projektet – en målbild vi samlats kring säger Pierre Svedberg, affärsområdeschef på RO-Gruppen.

Om Viared Center

Byggnaden är ritad av Gert Wingårdh och RO-Gruppen har i samverkan med beställaren Riddartorpet AB (familjen Björsell) och ett 50-tal underentreprenörer uppfört byggnaden i industriområdet Viared intill riksväg 40 i Borås.

Byggnaden är uppförd i huvudsak av trä, det minst koldioxidkrävande byggmaterialet och är unik avseende arkitektur, konstruktion och miljö. Miljön i huset gör sig påmind både i konstruktionsmaterialet och i inslag av grönskande arkitektur ”biophilic design”. Det är ett koncept som används inom byggbranschen för att öka naturupplevelsen genom användning av växter och därigenom skapa positiva hälso- och miljöaspekter.

De 5 500 kvadratmeter fylls till stor del av co-workingytor och kontorsutrymmen, där RO-Gruppens huvudkontor flyttat in på ett helt våningsplan. Utöver kontor finns även restaurang, café, frisör, gym och en självbetjäningsbutik i huset – ett välkommet inslag för de 7 000 personer som arbetar i området.

Taket består av en stor terrass med utsikt åt alla väderstreck, med flera umgängesytor samt odlingslådor som ska nyttjas av restaurangen. Målsättningen är att byggnaden ska bidra till attraktiva och moderna arbetsplatser med möjlighet till nytänkande arbetssätt och samtidigt tillföra en social knutpunkt.

– Vår vision om vad som skulle stå på den lediga markytan växte fram under flera år och mynnade ut i Viared Center, som är mycket mer än bara en kontorsbyggnad. Utöver höga ambitioner kring klimatpåverkan ville vi skapa en plats där människor trivs, dels genom att erbjuda genomtänkta arbetsplatser och ett brett utbud av service men också genom att skapa miljöer där man inspireras säger Gustav Björsell, VD på Viared Center AB.

Åke Björsell, grundare av Riddartorpet AB, fortsätter:

– För att förstärka byggnadens karaktär har vi klätt den med vad vi vill kalla ”accessoarer”. En otrolig skulptur i rostfritt stål av Eva Hild står utanför entrén och invändigt finns bland annat ett vackert saltvattensakvarium, en gedigen bokhylla fylld med klassisk litteratur, alla böcker bundna i halvfranskt band, att slå sig ner med i sittmöblerna samt en vertikal trädgård – en växtvägg från golvet på entréplan ända upp till fjärde våning. Visionen om Viared Center är förverkligad och vi gläds mycket åt att det uppmärksammats.

Hållbarhetsfokus

Viared Center är certifierat enligt Miljöbyggnad Guld. Kravlistan för att nå guldnivå är lång vad gäller hållbara lösningar och omfattar allt från energiförsörjning och materialval till välplanerade arbetsplatser med hög trivsel och sund inomhusmiljö.

Gedigna utredningar har gjorts för att tillgodose projektets alla visioner om materialval, energismart byggnad, god inomhusmiljö och låg klimatpåverkan. Projektets hållbarhetsfokus i kombination med god samverkan kring dessa frågor har skapat en byggnad med lågt energibehov.

Byggnadens takterrass skapar en ökad komplexitet i ekosystemet och därmed ökad biologisk mångfald i det annars kala industriområdet med få grönytor.