Nyheter

Nästa steg i utvecklingen av Albybergs företagspark

Nu tas ett viktigt steg i utvecklingen av Albyberg till en attraktiv företagspark. Detaljplanen för del av Alby 1:9, den så kallade ”restaurangtomten”, antogs i kommunstyrelsen den 12 februari 2024 och har nu vunnit laga kraft.

Cirka 5400 kvadratmeter bruttoarea för verksamheter inom centrum, konferens och idrott möjliggörs i den nya detaljplanen. 135 parkeringsplatser planeras i den norra delen av området

– Utvecklingen av Albybergs verksamhetsområde betyder mycket för utvecklingen av näringsliv och arbetsmarknad i södra Stockholmsregionen. Antagandet av detaljplanen är ett viktigt steg i våra ambitioner att skapa en attraktiv företagspark i Haninge, säger Linus Björkman (M), samhällsbyggnadsutskottets ordförande, Haninge kommun.

Huvudsyftet med detaljplanen är att stärka Albybergs verksamhetsområde som en attraktiv arbetsplats genom att möjliggöra etablering av verksamheter som till exempel butiker, restauranger, kontor, idrott och konferens.

Syftet är också att möjliggöra en skyltplats för företagsområdet.

Bild: Natursvampen AB